Има вероятност всички общопрактикуващи лекари, които до месец юни тази година не са успели да защитят специалност поне „Обща медицина“, да останат без практики. Това ще се случи, ако екипът на министър д-р Таня Андреева спази закона за здравето и действително прекрати договорите на докторите без специалност.
В Русенска област от 114 практики 21 лекари са без специалност, а 26 са се зачислили, но все още не са приключили обучението си.
Нямам представа какво ще е решението на Министерството на здравеопазването, но поведението на тези колеги за мен е безотговорно към професията, коментира директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Маргарита Николова.
Според закона за здравето семейните лекари са длъжни да имат специализация по обща медицина, вътрешни болести, педиатрия или спешна медицина, за да имат право да работят с пациенти.