Гражданин внесе жалба в Комисията за защита на потребителите за нелоялна търговска практика от страна на клона на ЦКБ, който работи на територията на КАТ-Русе. Той обвинява банката в неравнопоставеност между клиентите при осъществяване на дейността й, а като пример посочва събирането на различни по размер такси за една и съща услуга, като гражданите са ощетени.  
Йордан Методиев разказа за конкретен случай от 9 ноември, когато регистрира автомобила си и е насочен към клона на ЦКБ за заплащане на услугата за първоначална регистрация на закупеното моторно превозно средство. Там обаче разбира за нелоялната търговска практика от страна на ЦКБ да се събират различни по размер такси за една и съща услуга. 
Пред мен на опашката от чакащи имаше лице, което аз познавах и което заплащаше същата услуга. След като човекът пред мен плати, ми направи впечатление, че банковият служител поиска от мен по-голяма сума в сравнение с това, което заплати той. Платих, след това се върнах на гишето в КАТ и там отново се засякох с въпросния човек от банката. В разговора с него той потвърди, че извършва същата услуга - първоначална регистрация на автомобил, за която е платил 38,50 лева. Погледнах моята бележка и с учудване установих, че за същата услуга са ми поискани 48,52 лв., обясни Методиев. 
Той е останал озадачен и е попитал на какво се дължи разликата в сумите, при положение, че става въпрос за една и съща услуга. Въпросният човек му е обяснил, че всички регистратори (хората, които извършват регистрация на автомобили срещу заплащане) ползват преференции в ЦКБ и заплащат по-малки такси за същите услуги. По думите на нашия читател в офиса на банката няма видна информация за различията в събираните такси, а в официалния ценоразпис са посочени само по-високите суми.
Методиев търси логично обяснение и смислен мотив за това, че от обикновените граждани и данъкоплатци се събират по-високи суми за една и съща услуга, като настоява да бъде извършена обстойна проверка, с която да се изясни нелогичната и дискриминираща ситуация и да се прекрати нелоялната търговска практика от ЦКБ. 
Жалбата е постъпила в Комисията за защита на потребители, която е започнала проверка.