Българска компания разработи интелигентен софтуер, който ще разпознава невярната информация, циркулираща в социалните мрежи и онлайн медиите. 
„Онтотекст“ представи софтуера в рамките на конференцията „Журналистика 2.0: Митове и възможности в социалните мрежи”, която се проведе миналата седмица в София.
Програмата може да определи истинността на дадено потребителско съдържание, решавайки по този начин проблема с разпространението на слухове в интернет.
Разработването на софтуера е част от международния проект Pheme, в който „Онтотекст" е партньор. Той е финансиран от Европейския съюз, като целта е да се отговори на предизвикателството на широкото разпространение на невярна информация в интернет и социалните мрежи.
Проектът включва общо девет партньора от Англия, Германия, Австрия, Испания, България, Швейцария и Кения.
За да анализира истинността на информацията, екипът използва иновативни алгоритми за машинно самообучение. Така се откриват „феми“ - термин, създаден от екипа на Pheme, който добавя стойност „истина“ или „лъжа“ към понятието „меми“ (идеи, слухове или други единици съдържание в интернет).
Онтотекст е известен с няколко свои продукта, като DSP - Семантична платформа за динамично публикуване на съдържание и данни, която включва семантично анотиране на текстове, интелигентно търсене, препоръчване на релевантна информация на потребителите и GraphDB - семантична база данни, доказала се като най-бързото и мащабируемо RDF хранилище.
През последните десет години Онтотекст се е наложила и като важен участник в редица значими проекти с отворен код, като GATE и Sesame. Компанията е част от Сирма Груп Холдинг.