До 30 ноември фермерите трябва да подадат повторно данни в НАП за наличните съдове или съоръжения за съхранение и зареждане с течни горива за собствени нужди. Данните се подават еднократно, независимо от предходно подадените такива, в едномесечен срок от влизане в сила на задължението, съобщават от НАП.
На 30 октомври в Държавен вестник най-после бе обнародвана новата Наредба Н-18. Както бе обещало финансовото министерство, от нея отпадна изискването фермерите да монтират нивомери във ведомствените си бензиностанции, за което те водят борба от края на миналата година. С премахване на изискването, те трябва да предоставят справката повторно. 
Подаването на данните се извършва чрез е-услуга „Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС“, уточняват от НАП.