Сериозен ръст на строителството в Русенско показват данните на националната статистика за третото тримесечие на годината. След като през първото тримесечие на тази година жилищното строителство в Русенско се върна към „кота нула“ с нито една започната сграда, през периода април-юни се отчете раздвижване. А от юли до септември числата се покачват доста нагоре както в сравнение с предходното тримесечие, така и спрямо миналата година.
През третото тримесечие на 2015 г. местните администрации в Русенско са издали разрешителни за строеж на 26 жилищни сгради с 40 жилища в тях и 7594 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), показват данните на националната статистика. Одобрени са и заявленията и за 60 други сгради с 19 825 кв.м РЗП. 
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 10 или с 62.5%, а общата им застроена площ - с 27.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради нараства с 58%, а разгънатата им застроена площ - с 60.8%.
В сравнение с третото тримесечие на 2014 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 44.4%, а разгънатата им застроена площ нараства с 15.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличават със 17.6%, а разгънатата им застроена площ е повече с 9.3%.
През третото тримесечие на 2015 г. в Русенска област е започнал строежът на 11 жилищни сгради с 48 жилища в тях и с 5082 кв. м обща застроена площ и на 22 други сгради с 8955 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилища се увеличават с 26.3%, но общата им площ е по-малка. Започнатите други сгради бележат ръст с 69.2%, а тяхната РЗП се увеличава с 60.6%. 
В сравнение с третото тримесечие на 2014 г. започнатите нови жилища са близо два пъти повече, а строителството на други сгради остава на нивото от миналата година. 
Въпреки положителните данни от статистиката, за някакво сериозно раздвижване в бранша е трудно да се говори. Особено що се отнася до жилищния сегмент. Достатъчно е да се сравнят числата с предкризисните 2007-2008 г., когато всяко тримесечие започваше изграждането на 300-400 нови апартамента.