Изложбата „Натура 2000 - най-доброто от природата на България и Европа“ гостува от днес до 22 ноември в русенския Екомузей. Тя ще бъде открита тази вечер в 17.30 ч и ще покаже снимки на Александър Иванов, Богдан Боев, Никол Недевска, Петко Цветков, Стефан Аврамов и Ангел Ашминов, запечатали красотата на защитени зони в България и Европа. 
Чрез пейзажи, растения и животни е показана същността на Европейската екологична мрежа. Публиката ще види обаче и всичко онова, което вреди - бракониерство, застрояване и нерегламентиран лов. Снимки на емблематичните местности като Иракли, Карадере, Камчийски пясъци, Пирин, Странджа ще припомнят масови протести и настояванията за тяхното запазване. Успоредно с това примери от Гърция и Финландия дават идеи как защитената природа може да носи приходи от екотуризъм и фототуризъм. 
На 28 октомври на фона на изложбата в Екомузея ще се проведе дискусия „Защитени ли са наистина защитените зони в България?“ с гост лектор Стефан Аврамов, експерт от фондация „Биоразнообразие“.