Нова телефонна кампания започва офисът на НАП в Русе, за да се уведомят граждани и фирми, че заради невнесени в срок техни задължения, предстоят принудителни действия за събирането им. В близките дни приходните служители ще потърсят контакт с 599 задължени лица, които имат невнесени осигуровки или други плащания към бюджета между 500 до 1000 лв. за общо 430 738 лв. 
Сумите са натрупани от началото на годината до края на септември и тези телефонни предупреждения са жест на добра воля от приходната администрация към длъжниците, за да изпълнят доброволно задълженията си. Те ще бъдат уведомени с кой публичен изпълнител трябва да се свържат и по-скоро да започнат погасяването на дълговете си. Ако тази възможност бъде пропусната, се пристъпва към процедура, в която може да се стигне до прилагането на крайни мерки, като запор на заплати и банкови сметки на неизрядните лица.
В последните 2 месеца служителите от офиса на НАП в Русе са осъществили телефонни контакти с 1064 задължени лица, които са имали невнесени навреме задължения, като 224 от тях са побързали да внесат за тяхното погасяване близо 400 000 лв.