В ход е кампанията за изплащане на наеми и ренти на собствениците на земеделски земи за стопанската 2014-2015 г. Прави впечатление, че в Русенска област в началото на октомври вече около 1/3 от арендаторите са се разплатили за обработваните от тях ниви. Добрите изкупни цени на продукцията от слънчоглед (в момента над 700 лв./тон) накараха много от земеделските производители да продават и съответно по-бързо да се разплащат с арендодателите си. Това коментират от специализираната компания за покупко-продажба и арендуване на земеделска земя „Русе ленд“.
Картината като цяло е по-оптимистична, още повече, че размерът на рентите превишава средно с 10% миналогодишните. Така например в Община Русе собствениците на земя получават не по-малко от 60 лв./дка, при 50-55 лв./дка през 2014 г. 
В общините Две могили и Бяла се изплащат засега средно по 55 лв./дка при 45 лв./дка миналата година, а малко по-ниски остават наемите за нивите в Боровско - около 45-50 лв./дка при 40 лв./дка през 2014 г., обобщиха от „Русе ленд“. 
Все още много от земеделските стопани задържат продукцията си от пшеница и при известен ръст на изкупните й цени можем да очакваме и запазване на тенденцията към повишаване размера на рентите. 
Всички тези обстоятелства запазват интереса към пазара на земеделски земи и тяхното арендуване, което от своя страна води до свиване в предлагането на качествени ниви. Предстои в идните 2 месеца да установим какви стойности ще достигнат плащанията в останалите землища на региона, коментират от „Русе ленд“.