Националната кампания „Гласуване по интернет? На референдума решаваш ти!“ организира днес в Русе публична среща-дискусия от 17.30 часа в хотел „Космополитън“. Темата е: „Защо е важно да гласуваме на референдума за дистанционно електронно гласуване на 25 октомври?“, а на срещата ще бъдат представени аргументи „за“ и „против“ гласуването по интернет. 
В дискусията ще участва председателят на управителния съвет на Асоциация „Прозрачност без граници“ Огнян Минчев. Той е преподавател в Софийския университет „Климент Охридски“ и е експерт по изборните дела с дълъг опит в наблюдението на избори и изследването на изборните процеси в страната. След кратка презентация представителите на местната общественост ще имат възможност за изказвания.