Как различните звуци, които издават бутилки с различнна големина и по-малки и по-големи бурканчета, могат да съставят цяла мелодия? Това показаха студенти от факултет „Природни науки и образование“ от Русенския университет, които завчера бяха домакини на фиеста „Светлина за изкуство и знание“.  
Фиестата се проведе във фоайето на регионална библиотека „Любен Каравелов“. Празникът е в рамките на проекта „Висококачествена работа в мрежа“ на Федерацията на дружествата за разпространение на знанията по програма за подкрепа на неправителствените организации в България. В Русе по тази тема работят представители на Териториалното дружество за разпространение на знания с председател проф.д-р Тодорка Стефанова, а техни партньори са Русенският университет, регионална библиотека „Любен Каравелов“, сдружение „Образователна палитра“ и доброволци от пенсионерски клуб „Дружба“. 
Фиестата събра десетки русенци от различни възрасти
Тя беше посветена на Световната година на светлината и светлинните технологии. Студентите бяха от клуб за изобразително изкуство „Палитра“ с ръководител ас.Валентина Радева и музикален клуб „Афект“ с ръководител гл.ас.д-р Петя Стефанова. В различните творчески ателиета те включиха деца от предучилищна група към целодневна градина „Пролет“, младежи от защитеното жилище в село Могилино и от Русенската асоциация на лица с интелектуални затруднения. 
Студентите от клуб „Афект“ канеха гостите си в три творчески работилници, където показваха атрактивни и адаптирани за различни възрастови групи техники. На специален интерес се радваше инструментът „камбани“ - той е съставен от различни стъклени предмети и пластинки, които са така настроени, че възпроизвеждат седемте тона на музикалната стълбица. Хлапетата от ЦДГ „Пролет“ се забавляваха много и от сърце. 
Децата сами „изсвирваха“ на стъкълцата кратки мотиви 
от любими детски песнички. Пак за най-малките беше предназначена и играта „Малкият композитор“, по време на която момиченцата и момченцата имаха възможност сами да композират свои собствени мелоди под акомпанимента на ксилофон. 
Друго музикално ателие провокираше участниците да се изявят с вокал под инструментален съпровод, като пресъздадат асоциации с приказни герои или илюстрират действие на театър на сенките. В третото ателие предизвикателството се състоеше в създаване на музикални приказки с танцови и актьорски фрагменти. 
Светлосенките бяха основен акцент 
в едно от ателиетата по изобразително изкуство. Там участниците пресъздаваха графичната техника, известна като „кредов картон“, с помощта на алтернативни материали. Във второто художническо ателие пък участниците във фиестата създаваха абстрактни композиции, като рисуваха с витражни бои върху музикални дискове. 
Празникът в библиотеката бе съпътстван с презентация на тема „Да благодарим на светлината“ - в нея стана дума за светлината в природата, в духовността и познанието. На специален интерес се радваше викторината, в която се включиха и малки, и големи. Успоредно с всичко това факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ при РУ представи специализирана изложба от нови учебници, учебни помагала, монографии и нови книги, които в края на събитието дари на русенската библиотека.