Мариета РАДЕНКОВА
Демонстрация как се извършва разпределението на делата чрез новата централизирана система, която бе въведена от 1 октомври, извърши вчера пред журналисти председателят на Русенския административен съд Елга Цонева. Едно от нововъведенията с цел прозрачност е, че всеки с достъп до интернет може по всяко време на денонощието да разгледа колко и какви дела са били разпределени във всяко от съдилищата в страната. Опцията е налична на сайта на Висшия съдебен съвет /ВСС/ и чрез нея се предоставя достъп до протокола, който се издава след всяко разпределение на дело. На него се вижда не само кой съдия ще заседава по казуса и деловодна информация, но дори на коя дата и в колко часа е разпределено делото, както и кои са били дежурните съдии.
„Една от съществените разлики с предишната система Law Choice е, че тя беше инсталирана на локални сървъри във всеки съд, който пък изпращаше протоколите от разпределените дела до ВСС. Чрез новата програма се влиза в централизиран сървър, който се намира във ВСС и там се разпределят делата. Тоест цялата информация вече се съхранява във ВСС, а преди се пазеше в отделните съдилища“, обясни съдия Цонева. Тя отчете и двойната защита при влизане в системата, което става едновременно и с електронен подпис, и с потребителско име и парола. Цонева обърна внимание, че ако разпределянето на някое дело се извършва ръчно, а не на случаен принцип, или се изключва някой съдия, за това трябва да се посочат мотиви и причина. 
„По мое мнение въвеждането на новата програма е навременна, практична и полезна стъпка от страна на ВСС с идея за справедливо и независимо правораздаване и повишаване на общественото доверие в съдебната власт“, коментира още съдия Цонева.