Със златен почетен знак първа степен е наградена от съдийската колегия на Висшия съдебен състав зам.-председателят на Административния съд в Русе съдия Елга Цонева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
Наградата е по предложение на председателя на съда съдия Диан Василев по повод освобождаването на Цонева от 12 ноември поради навършване на пенсионна възраст. През 2017 година тя бе отличена със сребърен почетен знак втора степен за приноса си в развитието на съда и административното правораздаване.
Адмирации за дейността на съдия Цонева за институционализиране на Административния съд в Русе и за развитието на неговия колектив са заявили председателят на Висшия административен съд Георги Чолаков, председателят на Висшия касационен съд Лозан Панов и представляващият ВСС Боян Магдалинчев.