Числата от 80-и тираж на Тото 2:
6 от 49
I теглене: 27, 12, 13, 15, 11, 14.
---------------------
6 от 42
I теглене: 5, 34, 33, 27, 31, 14.
---------------------
5 от 35
I теглене: 5, 30, 27, 14, 9.
II теглене: 5, 34, 18, 7, 28.
---------------------
Тото Джокер
Печеливши позиции: 8, 2, 6.
Печеливши цифри: 1, 6, 2.