Малките фирми се освобождават от задължението да имат финансов одит. Това гласуваха депутатите с промени в Закона за счетоводството, които бяха одобрени на първо четене. 
Задължителният финансов одит отпада за фирми, чиято балансова стойност на активите не надвишава 2 млн. лв., нетните им приходи от продажби са под 4 млн. лв., а персоналът - не повече от 50 души.
С промените се предвижда за първи път в счетоводното законодателство да се въведат облекчения за дъщерни предприятия. Въвежда се и изготвянето на нефинансова декларация само от големите предприятия, които са от обществен интерес и са с персонал над 500 души.
Депутатите решиха да се удължи до 4 седмици периодът за предложения по проектите за промени в Закона за акцизите и в Закона за счетоводството между първо и второ четене.