„Енерго-Про“ продължава да обезопасява електрическата мрежа и по време на есенната миграция на птиците. За да опазят живота на щъркелите и да гарантират качествено електрозахранване, екипите от Русе са обезопасили изолаторите и проводниците на избрания за гнездене от семейството щъркели стълб. В град Мартен са монтирани 2 платформи за гнездене, а на територията на град Бяла още 6.
Продължава и тенденцията белите щъркели у нас да напускат дърветата като място за гнездене и да изграждат домовете си на електрическите стълбове и по-рядко върху комини и покриви. Когато прелетните птици кацат върху стълбове, за да почиват, те докосват въздушните проводници, което води до прекъсвания или смущения в електрозахранването и е опасно за самите тях. Затова специалисти на компанията обезопасяват гнездата и монтират платформи.
За да не се нарушава периодът на гнездене, тази дейност се извършва основно преди пролетната и след есенната миграция на птиците. Въпреки това често се налага електромонтьорите да реагират на извънредни ситуации.