Пропадащият участък на бул.“България“ пред „Метро“, затрудненото преминаване на автомобили по Дунав мост, както и късното премахване или липсата на възможност за премахване на понтоните на река Дунав в случай на ледоход са само част от проблемите, които кметовете на общините в Русенска област и ръководителите на институции и организации срещат в работата си за осигуряването на нормални условия през зимния сезон. Те споделиха за тях на вчерашното заседание във връзка с подготовката на областта за предстоящата зима, което се проведе под ръководството на областния управител Стефко Бурджиев. 
Пречка в Бяла е пропадащият участък в центъра на града по пътя за Попово. В района на Басарбово пък има проблем с охлаждането на трафопост „Мелницата“ поради повдигната дига. Друг често срещан проблем е свързан с почистването на пътищата от второкласната и третокласна републиканска пътна мрежа, както и с остарелия автомобилен парк на лечебните заведения. 
Участниците в срещата коментираха, че има необходимост от снегопочистване на подходите към болницата в Русе, подстанциите, ВиК съоръжения и други важни инфраструктурни обекти.
В началото на заседанието представителите на общините посочиха какви мерки са предприети досега: определени са най-важните места за снегопочистване и са изяснени родилките, лицата на хемодиализа и други, изискващи специфична медицинска грижа. Освен това е направен преглед на техническия и ресурсния капацитет на общините и на областните структури и ведомствата в областта за работа при екстремални зимни условия. На срещата бяха определени и сроковете за сключване на договори за поддръжка на общинските и републиканските пътища.
На 11 ноември ще се проведе второ заседание, на което ще бъдат отчетени резултатите от разпоредените мероприятия и ще бъде обсъдена готовността на област Русе за предстоящия зимен сезон.