От следващата година по мярка „Агроекология и климат“ фермерите ще получават допълнителна помощ на хектар, ако отглеждат медоносни култури в близост до пчелини с поне 20 пчелни семейства. За целта те трябва да имат сключени договори с пчелари, така че за период от пет години да осигуряват необходимата паша за пчелите. Това гласят промените в наредбата за прилагане на мярка „Агроекология и климат“, одобрени на последното заседание на комитета по наблюдение в края на миналата седмица.
Предлага се ставката на хектар бъде в размер на 143 евро или 14,3 евро на декар. Тя е изчислена въз основа на пропуснатите ползи от намален добив поради ограничения в използваните препарати за растителна защита (ПРЗ), както и допълнителни разходи по преместването на пчелните семейства в близост до посевите с медоносни култури. 
Основно изискване към получателите на субсидии е да осигурят задължителна норма на паша от минимум 5 декара на пчелно семейство. 
Пчелините трябва да са разположени в радиус до 2 километра (по въздух) от площите за паша, като земеделците задължително трябва да отглеждат поне три вида медоносни растения, за да подсигуряват паша за пчелите през цялото лято. Неслучайно в одобрения списък са включени растения, които цъфтят в различни периоди на активния медоносен сезон от пролетта до ранна есен.