При установяване на нарушения на нормативни актове от частните училища, включени в системата на държавното финансиране, както и при ниски образователни резултати и ниска оценка от инспектирането, се спира финансирането. Парите се спират до отстраняване на нарушението. Това решиха депутатите при второто четене на закона за предучилищното и училищното образование. 

80% от средствата на училищате ще следват ученика, 20 на сто ще са от други компоненти като географски, демографски, инфраструктурни и други показатели. Училищата с високи резултати при инспектирането ще харчат допълнителните си пари по своя преценка, а тези с ниски резултати - за мерки за повишаването им.