От 2006 година досега „Енерго-Про“ е вложила повече от 27 млн. лева в развитие и подобряване на електроразпределителната мрежа в Русенска област. Това стана ясно на среща на управителя на компанията Стефан Абаджиев с кметове на общини от региона, на която присъства и Христофор Филев, управител на Разпределителен обслужващ център-Русе. Темата на срещата беше състоянието на електроенергийната инфраструктура в областта и възможностите за нейното развитие след трите понижения на цената на тока, наложени миналата година от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Бяха обсъдени качеството на електроснабдяването в областта и инвестициите, необходими през 2014 година за гарантиране на сигурно електрозахранване на гражданите и предприятията в региона.
От финансова гледна точка „Енерго-Про“ е поставена в режим на оцеляване. На практика това означава свиване на инвестиционната програма на дружеството, което неизбежно ще доведе до повишаване на аварийността и до намаляване на обема на тяхната рехабилитация и подмяна, което в крайна сметка няма да допринесе за повишаване на качеството на енергоснабдяването в региона. Освен това съкращаването на вложенията в енергоразпределителната мрежа в региона ще има последствия, с които и Енергото, и клиентите ще се сблъскат през следващите години, стана ясно от изказване на Стефан Абаджиев.
Ръководството на енергийното предприятие пое ангажимент пред присъстващите на срещата кметове и представители на общини за конкретни действия по подадени от тях сигнали за решаване на конкретни проблеми.