Свободни места за ромски медиатори, които да работят в Бюрата по труда на територията на Русенска област, обяви Агенцията по заетостта. Предвижда се по националната програма „Активиране на неактивни лица“ да бъдат назначени 6 такива посредници. По двама ще работят в трудовите борси в Бяла и Русе, а по един - във Ветово и Сливо поле.
Изискванията към медиаторите е да са част от ромския етнос, да са безработни и регистрирани в Бюрото по труда, да имат поне средно образование и да могат да работят с компютър и интернет.
От посредниците се очаква да провеждат индивидуални и групови срещи в ромските общности, на които да разясняват плюсовете от регистрирането им в Бюрото по труда, посещаването на курсове и обучения. 
Основната заплата на медиаторите със средно образование ще бъде 400 лева, а на висшистите - 450 лева. Те ще работят на 8-часов работен ден до приключване на програмата в края на 2017 година.