Държавен фонд „Земеделие“ е обработил първите заявления за кредити на бенефициенти с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство (НПП) 2011-2013 г. До края на седмицата средствата ще бъдат по сметките на кандидатите, съобщиха от фонда.
От схемата могат да се възползват бенефициенти с проекти по мерки Д и В от програмата: закупуване на нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата. Кредитите се отпускат пряко от ДФЗ при лихвен процент от 6% на годишна база. Максималният размер на кредита достига 75% от одобрените разходи по проекта. Срокът за кандидатстване е 31 юли 2013 г., а заявленията се подават в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице.
Прилагането на схемата започна през миналата година, когато бяха сключени 141 договора за финансиране на обща стойност 932 889 лева. ДФ „Земеделие“ очаква интересът на бенефициентите тази година да бъде още по-голям.