1 016 041 лева е платила без правно основание Общината по договора за чистотата преди 2011 година. Такова е заключението на Сметната палата, чийто доклад бе публикуван на сайта й. Както е известно, през 2011 година одиторите влязоха на проверка, за да се произнесат по това как са провеждани обществените поръчки и изпълнявани договорите по тях. Периодът обхваща последната година от управлението на Божидар Йотов и първите един-два месеца от мандата на Пламен Стоилов.
По повод на голямата сума за хигиена одиторите отбелязват, че през 2011 година Общината е платила на „Русе пъблик сървисиз“ 2 573 981 лева или с 65% повече от договореното в допълнителното споразумение с фирмата, сключено още в далечната 2004 година. Годишната сума за чистотата по него е 1 557 940 лева. Според проверяващите, тъй като няма сключен нов анекс, в сила остава да действа този отпреди 7 години. По тази причина разликата от малко над 1 млн. лева одиторите намират за изплатена без основание. Тъй като договорът за почистването на Русе е 10-годишен и сключен още през 2002 година, Сметната палата прави преглед назад. Така тя установява, че още през 2003 година с допълнително споразумение парите за чистота са били увеличени, а година по-късно с друг анекс това се случава още веднъж. Въпреки че след това липсват нови споразумения, разходите за хигиена продължават да се вдигат, като през 2010 година план-сметката достига близо 2,8 млн. лева. Спрямо началния договор от 2002 година скокът е 155%. Иначе разходите са документално обосновани, а цените, по които се фактурира свършената работа, не са променяни от 2004 година. Общата сума се вдигала в резултат на завишаване на обема на работата и включване на допълнителни услуги.
Впрочем през 2012 година план-сметката за чистотата също е близо 2,8 млн. лева, а договорните условия с РПС същите като през 2011 година, отбелязва зам.-кметът по комуналните дейности Свилен Иванов. Излиза, че и през миналата година над 1 млн. лева са платени без правно основание. Иванов коментира, че при този договор, който в момента все още действа, макар да е изтекъл в началото на януари 2013-а, няма как да е по друг начин. Истината е, че анексирането на договорите по обществените поръчки бе забранено, което ни постави в тази неприятна ситуация, каза Свилен Иванов. И уточни, че през годините, докато цените на горивата и материалите са вървят нагоре, на фирмата продължава да се плаща по стойности от 2004-а.
С оглед на новите реалности в план-сметката за 2013 година дори са заложени още повече средства - 3,4 млн. лева. Прави впечатление, че тази сума дори надхвърля прогнозната цена на обявената обществена поръчка. Тя е на стойност 5,8 млн. лева за 2 години или по 2,9 милиона на година. Обяснението на зам.-кмета Свилен Иванов за това разминаване е, че Общината предвижда максимума, но че той никога не се изпълнява, защото реалните плащания зависят от обема на възложените задачи, от качеството на изпълнението, а пък при зимното почистване разходите зависят от снеговалежите. Но нали и в поръчката се залагат максимални стойности и се очаква винаги по-ниска цена?
Важно е да отбележим, че обявената обществена поръчка засега е блокирана, тъй като се обжалва от „Декра-Строй“ - фирма, собственост на Красимир Атанасов, съпруг на здравния министър в оставка Десислава Атанасова. След като Комисията за защита на конкуренцията не уважи жалбата, сега се очаква произнасянето на ВАС. Тъй като обжалването обаче не спря процедурата, има избран изпълнител и той отново е „Русе пъблик сървисиз“. Нов договор с него обаче засега не може да бъде подписан и Русе продължава да се чисти по стария. 

Божидар Йотов: Не съм ощетил Общината, Сметната палата не ме санкционира

Запознат съм с този доклад, още през лятото получих копие от него в кабинета на сегашния кмет Пламен Стоилов. Проверката на Сметната палата на обществените поръчки и на изпълнението на договорите по тях през 2011 година в края на моя мандат показа, че няма злоупотреби. Има някои дребни нарушения и пропуски, но за тях Сметната плата не налагала никакви санкции, коментира бившият кмет Божидар Йотов.
Що се отнася до твърдението на проверяващите, че на почистващата фирма през 2011 година са били платени повече пари от общата сума по договора от 2004 година, Йотов заяви, че каквито и да са констатациите фактът, че не е глобен, говори, че прегрешение няма.
Кметът Пламен Стоилов пък уточни, че с платените пари за хигиената бюджетът не е ощетен, тъй като средствата са били платени целево и защитени с документи. Проблемът идва от този 10-годишен договор, който е бил сключен в далечната 2002 година, поясни Стоилов.