Община Русе приключва бюджетната 2018 г. без просрочени задължения, а заверката на Сметната палата на годишния финансов отчет е с най-висока степен. За поредна година това се дължи на създадената организация за строга финансова дисциплина, балансираното изпълнение на бюджета спрямо планираните разходи, добрата събираемост на собствени приходи. Това стана ясно на публичното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за изминалата година, в което участваха председателят на общинския съвет Христо Белоев, зам.-кметът Страхил Карапчански, шефката на общинската дирекция "Финансово-стопански дейности" Емилия Пенева и началникът на финансовия отдел Сабина Минковска. Те отбелязаха, че годишният план към 31 декември 2018 г. е 141 195 528 лева, като изпълнението му е в размер на 108 353 796 лв. или 76,74%. За сравнение с предходната година изпълнението е с 9 217 644 лв. по-високо. На обсъждането беше посочено също, че има високо качество на предлаганите услуги при законосъобразно и ефикасно разходване на средствата и без допускане на просрочени задължения в цялата система на общината.