Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

2 шивачи, средно обр. – оператор в производството на облекло

1 технически секретар, средно/висше обр. – стопанско управление, бизнес администрация, мениджър малък и среден бизнес

1 счетоводител оперативен, средно обр. – икономическо

1 икономист, висше обр. – финанси, счетоводство и контрол

1 счетоводител, оперативен, средно/висше обр. – счетоводство и контрол, счетоводна отчетност

2 координатори производство, висше обр. – икономическо, производствени технологии – текстил, облекло, шофьорска книжка

2 организатори производство, средно обр. – икономическо, производствени технологии – текстил, облекло, шофьорска книжка

2 екскурзоводи, средно/висше обр. – туризъм, минимум 2 чужди езика, компютърна грамотност, шофьорска книжка

1 организатор пътувания, средно/висше обр. – туризъм, минимум 1 чужд език, компютърна грамотност, шофьорска книжка

1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника/ДВГ

2 готвачи, средно обр. – готвач,ресторантьорство, кетъринг

10 медицински сестри, висше обр. – медицински сестри и здравни грижи

1 отчетник в счетоводство, средно обр. – оперативно счетоводство

4 програмисти – софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини

1 експерт по маркетинг, висше обр. – маркетинг/МИО, английски език, компютърна грамотност

2 технически сътрудници, средно обр. – бизнес администрация/сътрудник малък и среден бизнес

1 ръководител, отдел човешки ресурси, висше обр. - счетоводство и контрол/счетоводство и одит/право

1 сервитьор, средно специално обр., компютърна грамотност

2 мърчандайзери продажби, средно икономическо обр.

4 касиери, средно икономическо обр.

20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ

5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане

1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини

3 продавачи консултанти, средно икономическо обр.

2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика

1 техник компютърно програмиране, средно обр. – информатика/програмиране, технически познания

1 програмист на софтуерни приложения, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност, познания в програмирането

2 шофьор на товарен автомобил, средно обр. – автотранспортна техника, кат.В

1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност

1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания

1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност

1 рецепционист в хотел, средно обр. – организация на обслужването в хотелиерството/хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, компютърна грамотност, английски език

2 сервитьори, средно обр. – обслужване на заведения в общественото хранене/хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно обр. – производство на кулинарни изделия и напитки/ хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 камериери в хотел, средно обр. – хотелиерство/хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 технически сътрудници, средно обр. – администрация и управление, компютърна грамотност, английски език

1 електротехник, строителен, средно обр. – електротехника и енергетика, шофьор кат.В

1 машинен инженер, висше обр. – машиностроене/ металообработване и металургия, шофьор кат. В

2 кофражисти, средно обр. – кофражи/строителство

2 шпакловчици, средно обр. – мазилки и шпакловки/строителство

1 водопроводчик, средно обр. – вътрешни ВиК мрежи/строителство

2 зидаро-мазачи, средно обр. – зидария/строителство

2 заварчици, средно обр. – заваряване/машиностроене/металообработване/металургия

1 инженер, строителство на сгради и съоръжения, висше обр. – строителство и архитектура, шофьор кат.В

1 търговски сътрудник, средно обр. – маркетинг/търговия, добра компютърна грамотност

1 програмист база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност, познания в база данни/ MSSQL

4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно обр.- оператор в производството на облекло

2 кроячи, текстил, средно обр. – работник в производството на облекло

1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтоур, висше обр. – КСТ, английски език

3 мърчандайзери продажби, средно обр.- икономика на търговията, компютърна грамотност

1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше обр. – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В

2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

1 продавач консултант в книжарница, средно икономическо обр.

- За обучение по време на работа

2 продавачи консултанти, средно обр.

2 шивачи, основно/средно обр.

1 продавач, поръчки по телефона, висше/средно обр.

1 опаковач, основно/средно обр.

1 месач втасващи закуски, основно/средно обр.

2 пекари, основно/средно обр.

1 готвач, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, основно/средно обр.

1 продавач консултант, основно/средно обр.

1 продавач консултант, основно/средно обр.

1 гладач ютия, основно/средно обр.

1 работник спомагателни шивашки дейности, основно/средно обр.

1 машинен оператор, шиене на облекла, основно/средно обр.

2 кроячи, текстил, основно/средно обр.

1 склададжия, средно обр.

1 шивач мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.

2 организатори продажби и реклами, средно обр.

2 организатор куриерска дейност, основно/средно обр.

1 спедиционен посредник, средно обр.

2 автомеханици, основно/средно обр.

2 готвачи, основно/средно обр.

10 санитари, основно/средно обр.

1 продавач консултант, основно/средно обр.

1 електромонтьор, средно обр.

1 техник – гражданско строителство, основно/средно обр.

1 шпакловчик, основно/средно обр.

2 продавачи в павилион, основно/средно обр.

1 машинен оператор – вулканизация на гуми, основно/средно обр.

1 дограмаджия – дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.

2 технически сътрудници, основно/средно обр.

1 координатор дейности, основно/средно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

2 мърчандайзер продажби, основно/средно обр.

4 касиери, основно/средно обр.

1 мърчандайзер продажби, основно/средно обр.

2 отчетници в счетоводство, основно/средно обр .

3 заварчици, основно/средно обр.

1 фрезист, основно/средно обр.

1 служител в склад, основно/средно обр.

4 шивачи на мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.

2 моделиери конструктори на облекла, основно/средно обр.

2 кроячи, текстил, основно/средно обр.

2 технолози на облекло, основно/средно обр.

2 механици, промишлено оборудване, основно/средно обр.

Други СРМ към деня

**Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал


1 хигиенист в детска градина, средно обр., 3 год. стаж в детска градина

1 ресурсен учител, висше обр., специална педагогика, опит

1 домакин в детска градина, средно икономическо обр., компютърни умения, за с. Семерджиево

1 чистач в детска градина, средно обр.

1 старши учител в детска градина

1 учител по математика и информатика

1 учител по музика в училище

7 възпитатели в училище

1 охранител в училище, средно обр.

2 домакини в детска градина, средно икономическо обр., компютърни умения, едната бройка на 4 часа

2 ръководители компютърен кабинет, висше обр. – изчислителни технологии

2 възпитатели начален етап, висше обр. – НУПЧЕ

1 учител - лектор по техника и технологии

1 учител по биология и здравно обр., опит

1 учител по история и цивилизация, опит

3 учители по английски език, компютърни умения

1 учител па аграрни науки – теория, висше обр. – агроном, компютърни умения, 5 год. опит

1 учител - лектор по икономически дисциплини

1 учител - лектор по изобразително изкуство

1 учител - лектор по труд и техника

1 учител по акробатика, квалификация за треньор, на 4 часа

2 учители по кану - каяк, квалификация за треньор, на 4 часа

1 учител по кану - каяк, квалификация за треньор

1 учител по спортна стрелба, квалификация за треньор, на 4 часа

1 учител по джудо, квалификация за треньор, на 4 часа

1 помощник директор по учебната дейност, висше обр. – математика и информационни технологии, 10 год. стаж

1 системен администратор, висше обр. – информационни технологии

3 помощник възпитатели в детска градина, средно обр., курс по специалността

3 учители в детска градина, компютърни умения,1 бройка с английски език,

1 завеждащ административна служба, средно/висше икономическо обр., компютърни умения

1 учител по математика, компютърни умения

1 учител по химия, компютърни умения

1 помощник възпитател в детска градина, средно обр, опит

1 помощник готвач в детска градина, средно професионално обр, 1 год. опит

1 учител по практика – туризъм, 1 година опит

1 учител по английски език, за с.Сваленик

3 хигиенисти в училище, средно обр.

1 учител по биология и химия, компютърни умения

1 лектор по география и икономика

1 лектор по философия

3 учители по физическо възпитание и спорт

4 учители по информатика и информационни технологии

**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование).


1 ел. техник за ремонт на заварочна техника, средно специално обр., 5 год. стаж

3 монтажници за сглобяване на котли, средно техническо обр.

4 опаковчици на мебели, средно обр.

2 чистачи на производствени помещения, основно обр.

2 тапицери, основно обр., опит

1 работник подготовка на мебелни плочи, опит

4 оператори на автоматична линия в галваничното производство, средно обр.

2 общи работници, кат. В, средно обр.

2 продавач – консултанти в магазин за дрехи, средно обр, опит,

1 социален асистент – в социално заведение, средно обр.

1 психолог в социално заведение, висше обр. – социални дейности

1 социален работник – на 4 часа, висше обр. – социални дейности

1 медицинска сестра в социално заведение – на 4 часа, висше/полувисше обр., компютърни умения

1 автомонтьор, средно техническо обр., опитът е предимство, за гр.Сливо поле

1 мияч на МПС – автомивка, основно обр., за гр.Сливо поле

10 машинни оператори – производство на филтри за автомобили, средно обр.

1 контрольор по качеството - производство на филтри за автомобили, висше обр.

2 сладкари, основно/средно обр.

1 монтажник на мебели, средно обр., опит

1 общ работник в автосервиз, основно обр.

10 кредитни консултанти, средно обр., на граждански договор

1 медицинска сестра – частна лекарска практика, висше обр. по специалността, опит

1 учител начална педагогика, висше обр. – начална училищна педагогика, английски/немски/руски език

2 апаратчици в химическо производство, средно обр.

13 продавачи консултанти - хранителни стоки /едното място е на 4 часа/, средно обр., компютърни умения, опит

1 помощник-готвач, средно специално

2 шофьори - разносна търговия, кат.В, средно обр.

17 продавачи консултанти в супермаркети, средно обр.

2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно обр., компютърни умения

2 началници на склад – шевно производство, средно/висше обр.

3 технически сътрудници - шевно производство, средно/висше обр., владеенето на чужд език е предимство, компютърни умения

2 техници по поддръжка на машини в шевно производство, средно/висше обр., 1 година стаж

2 склададжии - шевно производство, средно обр.

5 офис секретари - шевно производство, средно/висше обр., английски/немски/френски/руски език, компютърни умения

3 организатори в шевно производство, средно/висше обр.

3 общи работници в шевно производство, основно обр.

5 работници в склад за авточасти, средно обр., 5 години трудов стаж

1 отчетник – обработка на поръчки, средно/висше обр., френски език, компютърни умения

2 електромонтьори механици, средно специално обр., ІV група за електробезопасност, 1 година стаж

1 общ работник в транспорта, основно/средно обр.

2 машинни оператори в обувно производство, средно обр.

1 асистент прокурист, висше обр., английски език, компютърни умения

3 техници механици, средно техническо обр., 2 години опит

2 преводачи секретари – френски и английски език, средно/висше обр., компютърни умения

2 инкасатори – плащания, средно обр., на граждански договор

3 резачи на метали, средно обр., 1 година опит

2 електроженисти, средно обр., правоспособност, 1 година опит

3 работници в автоморга, средно обр., 1 година опит

2 касиери счетоводители, висше икономическо обр., 1 година опит

15 апаратчици в химическо производство, средно обр.

1 камериер идминистратор в хотел, средно обр.

2 шофьори на товарен автомобил, кат.С, средно обр.

3 пакетажници – корпусна мебел, средно обр.

10 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.

2 общи работници в производство на чорапи, средно/основно обр.

5 секционни майстори в чорапно производство, основно/средно обр.

1 асансьорен техник, средно специално обр., правоспособност

1 помощник-готвач, без изисквания за обр.

1 сервитьор, средно обр., за с.Пиргово /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

2 пекари, средно обр.

1 готвач – столово хранене, средно професионално обр., опит

2 миячки в заведение, средно обр.

2 готвачи – дюнери, 1 готвач – пици, средно обр., опит

10 бармани сервитьори, средно обр.

1 барман, основно/средно обр.

5 готвачи, средно обр., опит

20 сервитьори, средно обр.

1 главен готвач в ресторант, средно специално обр., опит

1 сервитьор – на 4 часа, средно обр.

4 работници в кухня, основно/средно обр., опит

1 сладкар, средно обр.

1 пиколо, средно обр.

1 банков служител – обслужване на клиенти, средно/висше икономическо обр., компютърни умения, мин. 1 година опит

1 машинен инженер асистент конструктор, висше техническо обр., английски език, компютърни умения

1 инженер технолог, висше техническо обр., компютърни умения - SolidWorks и AutoCAD, владеенето на немски език и опитът са предимство

1 инженер контрольор по качеството, висше техническо обр., компютърни умения, владеенето на немски език и опитът са предимство

1 стругар, 1 зъбонарезчик, 1 борвергист, средно обр., 1 година опит

7 служители - запитвания за работа в Cаll Centre, висше/средно обр., много добър немски език, компютърни умения

1 CAD дизайнер, висше техническо обр., работа с CAD/CAM системи, опит

2 животновъди, без изискване за обр., за с.Щръклево

1 организатор – работа с клиенти, средно/висше техническо обр., компютърни умения

1 чистач на сгради, основно/средно обр.

2 общи работници – поддръжка на тревни площи на стадион, основно обр.

4 хигиенисти – професионално почистване, средно обр.

3 хигиенисти – търговски обект, средно обр., едното място е подходящо за мъж

7 склададжии, средно обр., умения за управление на мотокар

1 асистент на управител на фирма, висше техническо обр., английски език, компютърни умения

1 шофьор на товарен автомобил, кат.С, средно обр., 5 години стаж

2 мотокаристи, средно обр., правоспособност

5 шофьори на товарен автомобил – международни превози, кат.С+Е, психическа годност, средно обр.

1 експедитор, средно/висше обр., компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, шофьор кат.В

4 товарачи - пакетирани стоки, средно обр.

2 шофьори на автобус – международни превози, кат.Д, средно обр., 5 години стаж

2 автотенекеджии, 2 общи работници – автосервиз, средно обр., 1 година опит

6 шофьори, кат.С, Д, средно обр., правоспособност

3 носачи товарачи на стоки, средно обр.

1 автомонтьор, средно обр., кат.Д и Е

1 шофьор на тежкотоварен автомобил за сметосъбиране, средно обр., кат. С

1 шофьор монтьор, кат.С, основно/средно обр.

4 шофьори на товарен автомобил – над 12 тона, кат.С, средно обр.

2 хигиенисти – професионално почистване, без изискване за обр., подходящо за мъже

4 шофьори на тежкотоварен автомобил, средно обр., кат.С, опит

1 водач на мотокар, средно обр., правоспособност, опит

1 водач на фадрома, основно обр., правоспособност

6 водачи на мотокар, средно обр., правоспособност, опит

6 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно обр., 2 години опит

1 стругар шлосер, средно обр., опит

1 настройчик на машини в мебелно производство, средно обр., 1 година опит, компютърните умения са предимство

2 механици в селско стопанство, средно обр., опитът е предимство

2 дърводелци – работа с масив и ПДЧ, средно обр., опит

1 портиер, огняр на газ, основно обр., правоспособност

2 индустриални инженери, висше техническо обр., английски/немски език

2 инженери по качеството, висше техническо обр., английски/немски език

1 строителен техник, средно/висше обр.

2 зидаро-мазачи, основно обр., опит

1 работник – строителство и ремонт на пжп състав, средно специално/висше обр., опит за електромонтьор

3 строителни работници – груб строеж, средно/основно обр., опит

4 строителни работници – мазилки и шпакловки, средно/основно обр., опит

2 арматуристи и 2 общи работници в строителството, основно обр., опит

2 електротехници в строителството, средно специално обр., опит

2 строителни работници, средно обр.

14 зареждачи на детайли в промишлено производство, основно/средно обр.

8 общи работници – външно ВиК, основно обр.

5 монтажници – челна пластмаса, строителство, средно обр., 5 години опит

10 машинни оператори - сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно обр.

1 производствен инженер, висше техническо обр., английски/немски език, компютърни умения, опит

3 складови работници, средно обр., правоспособност за електрокаристи

13 мехатроници, средно техническо обр., опит

1 специалист по човешки ресурси, висше обр., английски/немски език, компютърни умения, опитът е предимство

3 машинни оператори на преса – металообработване, средно/основно обр.

1 продавач на хомеопатични лекарства, средно обр., английски език, компютърни умения, 5 години опит

3 монтажници на вентилации, средно обр.

3 монтажници на метални конструкции, средно обр.

5 шмиргелисти, средно обр., 1 година опит

10 общи работници в леярен цех, средно обр.

5 оператори на металообработващи машини, средно обр., 1 година опит

2 техници – поддръжка на машини, средно/висше обр., производствен опит

2 машинни оператори – производство на изделия от бетон, средно обр.

1 монтажник на ПВЦ и алуминиева дограма, средно обр., шофьор кат.В

1 оператор – програмист, средно техническо обр., опитът е предимство

1 електротехник, средно специално обр., опит

1 механик на транспортни средства, средно/висше обр. - ДВГ, опит

1 складов работник – склад за бързооборотни стоки, средно обр., шофьор кат.В

1 технолог - производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо обр., опит

30 машинни оператори - производство на детайли за автомобилната промишленост, основно обр.

2 инженери роботика, висше обр., опит

2 инженери по поддръжка, висше техническо обр., опит

4 машинни оператори, 1 конструктор – в мебелно производство, средно обр., опит

2 фрезисти, средно техническо обр.

7 шлосери матричари, средно техническо обр., опит

2 шлосери заварчици, основно/средно обр., опит

1 шлосер бояджия, основно/средно обр.

2 заварчици, основно/средно обр.

1 стругар, средно техническо обр.

2 работници – ръчници – в обувно производство, без изискване за обр.

2 зареждачи в производство на чорапи, средно обр.

4 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.

3 моделиери конструктори на облекла, средно специално обр., стаж

1 организатор експедиция – товарна и спедиторска дейност, средно обр., компютърни умения

4 технолози – шевно производство, средно обр., може и без опит

6 контрольори по качеството – шевно производство, средно обр., стаж

4 складови работници – чорапно произдводство, средно обр., опитът е предимство, подходящо за мъже

23 кроячи, без изискване за обр.

2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр., правоспособност за обслужване на котел на газ

14 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство

21 гладачи – шевно производство, средно/основно обр., опит

2 кроячи на кожени изделия, средно обр.

4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр., за двете места се изисква шофьорска книжка кат.В

215 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За обучение по време на работа


1 помощник - готвач, основно/средно обр.

1 сервитьор, основно обр.

2 бармани, основно обр.

1 продавач консултант, основно/средно обр.

1 консултант по управление, висше обр., английски език

Други СРМ към деня

1 учител по история и цивилизация, висше образование /за гр.Две могили/

1 учител по руски език, висше образование /за гр.Две могили/

2 работник товаро – разтоварна дейност /за с.Масларево/

2 лаборанти, средно образование / за с.Масларево/

1 касиер, счетоводство - средно образование /за гр.Бяла/

2 детски учител, висше образование, предучилищна педагогика /за гр.Борово/

1 детски учител, висше образование, предучилищна педагогика /за с.Обретеник/

1 огняр - средно образование /за с.Г.Абланово”/

1 учител по трудово обучение и изобразително изкуство /за с.Ценово/

2 детски учител, предучилищна педагогика /за с.Ценово/

1 хигиенист - средно образование /за гр.Две могили/

1 възпитател - висше образование, НУП /за гр.Две могили/

1 учител по география и икономика- висше образование, спец.география /за гр.Две могили/

2 общи работници – шевно производство, основно обр. /за гр.Русе/

2 опаковачи – шевно производство, основно обр. /за гр.Русе/

10 гладачи, основно обр. /за гр.Русе/

10 кроячи, основно обр. /за гр.Русе/

2 техници за поддръжка на машини – шевно производство, средно обр. /за гр.Русе/

2 служители в склад за готова продукция – в шевно производство, средно обр. /за гр.Русе/

20 шивачи, основно обр. /за гр.Русе/

3 спомагателни работници шевни дейности, основно обр. /за гр.Русе/

2 електромонтьори – в шевно производство, средно обр. /за гр.Русе/

4 полеви анкетьори, висше/средно обр. – агрономство, селско стопанство/горско стопанство, шофьорска книжка кат.В, английски език, граждански договор /за Национална почвена служба/

2 бармани, средно обр. /за гр.Бяла/

3 касиери, средно обр. /за гр.Бяла/

1 главен специалист, средно обр. - строителен техник /за Община Бяла/

3 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма обявени свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:


- За стажуване

2 шивачи, средно обр. – оператор в производството на облекло

1 технически секретар, средно/висше обр. – стопанско управление, бизнес администрация, мениджър малък и среден бизнес

1 счетоводител оперативен, средно обр. – икономическо

1 икономист, висше обр. – финанси, счетоводство и контрол

1 счетоводител, оперативен, средно/висше обр. – счетоводство и контрол, счетоводна отчетност

2 координатори производство, висше обр. – икономическо, производствени технологии – текстил, облекло, шофьорска книжка

2 организатори производство, средно обр. – икономическо, производствени технологии – текстил, облекло, шофьорска книжка

2 екскурзоводи, средно/висше обр. – туризъм, минимум 2 чужди езика, компютърна грамотност, шофьорска книжка

1 организатор пътувания, средно/висше обр. – туризъм, минимум 1 чужд език, компютърна грамотност, шофьорска книжка

1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника/ДВГ

2 готвачи, средно обр. – готвач,ресторантьорство, кетъринг

10 медицински сестри, висше обр. – медицински сестри и здравни грижи

1 отчетник в счетоводство, средно обр. – оперативно счетоводство

4 програмисти – софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини

1 експерт по маркетинг, висше обр. – маркетинг/МИО, английски език, компютърна грамотност

2 технически сътрудници, средно обр. – бизнес администрация/сътрудник малък и среден бизнес

1 ръководител, отдел човешки ресурси, висше обр. - счетоводство и контрол/счетоводство и одит/право

1 сервитьор, средно специално обр., компютърна грамотност

2 мърчандайзери продажби, средно икономическо обр.

4 касиери, средно икономическо обр.

20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ

5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане

1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини

3 продавачи консултанти, средно икономическо обр.

2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика

1 техник компютърно програмиране, средно обр. – информатика/програмиране, технически познания

1 програмист на софтуерни приложения, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност, познания в програмирането

2 шофьор на товарен автомобил, средно обр. – автотранспортна техника, кат.В

1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност

1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания

1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност

1 рецепционист в хотел, средно обр. – организация на обслужването в хотелиерството/хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, компютърна грамотност, английски език

2 сервитьори, средно обр. – обслужване на заведения в общественото хранене/хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно обр. – производство на кулинарни изделия и напитки/ хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 камериери в хотел, средно обр. – хотелиерство/хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 технически сътрудници, средно обр. – администрация и управление, компютърна грамотност, английски език

1 електротехник, строителен, средно обр. – електротехника и енергетика, шофьор кат.В

1 машинен инженер, висше обр. – машиностроене/ металообработване и металургия, шофьор кат. В

2 кофражисти, средно обр. – кофражи/строителство

2 шпакловчици, средно обр. – мазилки и шпакловки/строителство

1 водопроводчик, средно обр. – вътрешни ВиК мрежи/строителство

2 зидаро-мазачи, средно обр. – зидария/строителство

2 заварчици, средно обр. – заваряване/машиностроене/металообработване/металургия

1 инженер, строителство на сгради и съоръжения, висше обр. – строителство и архитектура, шофьор кат.В

1 търговски сътрудник, средно обр. – маркетинг/търговия, добра компютърна грамотност

1 програмист база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност, познания в база данни/ MSSQL

4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно обр.- оператор в производството на облекло

2 кроячи, текстил, средно обр. – работник в производството на облекло

1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтоур, висше обр. – КСТ, английски език

3 мърчандайзери продажби, средно обр.- икономика на търговията, компютърна грамотност

1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше обр. – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В

2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

1 продавач консултант в книжарница, средно икономическо обр.
- За обучение по време на работа
2 продавачи консултанти, средно обр.

2 шивачи, основно/средно обр.

1 продавач, поръчки по телефона, висше/средно обр.

1 опаковач, основно/средно обр.

1 месач втасващи закуски, основно/средно обр.

2 пекари, основно/средно обр.

1 готвач, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, основно/средно обр.

1 продавач консултант, основно/средно обр.

1 продавач консултант, основно/средно обр.

1 гладач ютия, основно/средно обр.

1 работник спомагателни шивашки дейности, основно/средно обр.

1 машинен оператор, шиене на облекла, основно/средно обр.

2 кроячи, текстил, основно/средно обр.

1 склададжия, средно обр.

1 шивач мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.

2 организатори продажби и реклами, средно обр.

2 организатор куриерска дейност, основно/средно обр.

1 спедиционен посредник, средно обр.

2 автомеханици, основно/средно обр.

2 готвачи, основно/средно обр.

10 санитари, основно/средно обр.

1 продавач консултант, основно/средно обр.

1 електромонтьор, средно обр.

1 техник – гражданско строителство, основно/средно обр.

1 шпакловчик, основно/средно обр.

2 продавачи в павилион, основно/средно обр.

1 машинен оператор – вулканизация на гуми, основно/средно обр.

1 дограмаджия – дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.

2 технически сътрудници, основно/средно обр.

1 координатор дейности, основно/средно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

2 мърчандайзер продажби, основно/средно обр.

4 касиери, основно/средно обр.

1 мърчандайзер продажби, основно/средно обр.

2 отчетници в счетоводство, основно/средно обр .

3 заварчици, основно/средно обр.

1 фрезист, основно/средно обр.

1 служител в склад, основно/средно обр.

4 шивачи на мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.

2 моделиери конструктори на облекла, основно/средно обр.

2 кроячи, текстил, основно/средно обр.

2 технолози на облекло, основно/средно обр.

2 механици, промишлено оборудване, основно/средно обр.


Други СРМ към деня

**Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал
1 хигиенист в детска градина, средно обр., 3 год. стаж в детска градина

1 ресурсен учител, висше обр., специална педагогика, опит

1 домакин в детска градина, средно икономическо обр., компютърни умения, за с. Семерджиево

1 чистач в детска градина, средно обр.

1 старши учител в детска градина

1 учител по математика и информатика

1 учител по музика в училище

7 възпитатели в училище

1 охранител в училище, средно обр.

2 домакини в детска градина, средно икономическо обр., компютърни умения, едната бройка на 4 часа

2 ръководители компютърен кабинет, висше обр. – изчислителни технологии

2 възпитатели начален етап, висше обр. – НУПЧЕ

1 учител - лектор по техника и технологии

1 учител по биология и здравно обр., опит

1 учител по история и цивилизация, опит

3 учители по английски език, компютърни умения

1 учител па аграрни науки – теория, висше обр. – агроном, компютърни умения, 5 год. опит

1 учител - лектор по икономически дисциплини

1 учител - лектор по изобразително изкуство

1 учител - лектор по труд и техника

1 учител по акробатика, квалификация за треньор, на 4 часа

2 учители по кану - каяк, квалификация за треньор, на 4 часа

1 учител по кану - каяк, квалификация за треньор

1 учител по спортна стрелба, квалификация за треньор, на 4 часа

1 учител по джудо, квалификация за треньор, на 4 часа

1 помощник директор по учебната дейност, висше обр. – математика и информационни технологии, 10 год. стаж

1 системен администратор, висше обр. – информационни технологии

3 помощник възпитатели в детска градина, средно обр., курс по специалността

3 учители в детска градина, компютърни умения,1 бройка с английски език,

1 завеждащ административна служба, средно/висше икономическо обр., компютърни умения

1 учител по математика, компютърни умения

1 учител по химия, компютърни умения

1 помощник възпитател в детска градина, средно обр, опит

1 помощник готвач в детска градина, средно професионално обр, 1 год. опит

1 учител по практика – туризъм, 1 година опит

1 учител по английски език, за с.Сваленик

3 хигиенисти в училище, средно обр.

1 учител по биология и химия, компютърни умения

1 лектор по география и икономика

1 лектор по философия

3 учители по физическо възпитание и спорт

4 учители по информатика и информационни технологии

**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование).

1 ел. техник за ремонт на заварочна техника, средно специално обр., 5 год. стаж

3 монтажници за сглобяване на котли, средно техническо обр.

4 опаковчици на мебели, средно обр.

2 чистачи на производствени помещения, основно обр.

2 тапицери, основно обр., опит

1 работник подготовка на мебелни плочи, опит

4 оператори на автоматична линия в галваничното производство, средно обр.

2 общи работници, кат. В, средно обр.

2 продавач – консултанти в магазин за дрехи, средно обр, опит,

1 социален асистент – в социално заведение, средно обр.

1 психолог в социално заведение, висше обр. – социални дейности

1 социален работник – на 4 часа, висше обр. – социални дейности

1 медицинска сестра в социално заведение – на 4 часа, висше/полувисше обр., компютърни умения

1 автомонтьор, средно техническо обр., опитът е предимство, за гр.Сливо поле

1 мияч на МПС – автомивка, основно обр., за гр.Сливо поле

10 машинни оператори – производство на филтри за автомобили, средно обр.

1 контрольор по качеството - производство на филтри за автомобили, висше обр.

2 сладкари, основно/средно обр.

1 монтажник на мебели, средно обр., опит

1 общ работник в автосервиз, основно обр.

10 кредитни консултанти, средно обр., на граждански договор

1 медицинска сестра – частна лекарска практика, висше обр. по специалността, опит

1 учител начална педагогика, висше обр. – начална училищна педагогика, английски/немски/руски език

2 апаратчици в химическо производство, средно обр.

13 продавачи консултанти - хранителни стоки /едното място е на 4 часа/, средно обр., компютърни умения, опит

1 помощник-готвач, средно специално

2 шофьори - разносна търговия, кат.В, средно обр.

17 продавачи консултанти в супермаркети, средно обр.

2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно обр., компютърни умения

2 началници на склад – шевно производство, средно/висше обр.

3 технически сътрудници - шевно производство, средно/висше обр., владеенето на чужд език е предимство, компютърни умения

2 техници по поддръжка на машини в шевно производство, средно/висше обр., 1 година стаж

2 склададжии - шевно производство, средно обр.

5 офис секретари - шевно производство, средно/висше обр., английски/немски/френски/руски език, компютърни умения

3 организатори в шевно производство, средно/висше обр.

3 общи работници в шевно производство, основно обр.

5 работници в склад за авточасти, средно обр., 5 години трудов стаж

1 отчетник – обработка на поръчки, средно/висше обр., френски език, компютърни умения

2 електромонтьори механици, средно специално обр., ІV група за електробезопасност, 1 година стаж

1 общ работник в транспорта, основно/средно обр.

2 машинни оператори в обувно производство, средно обр.

1 асистент прокурист, висше обр., английски език, компютърни умения

3 техници механици, средно техническо обр., 2 години опит

2 преводачи секретари – френски и английски език, средно/висше обр., компютърни умения

2 инкасатори – плащания, средно обр., на граждански договор

3 резачи на метали, средно обр., 1 година опит

2 електроженисти, средно обр., правоспособност, 1 година опит

3 работници в автоморга, средно обр., 1 година опит

2 касиери счетоводители, висше икономическо обр., 1 година опит

15 апаратчици в химическо производство, средно обр.

1 камериер идминистратор в хотел, средно обр.

2 шофьори на товарен автомобил, кат.С, средно обр.

3 пакетажници – корпусна мебел, средно обр.

10 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.

2 общи работници в производство на чорапи, средно/основно обр.

5 секционни майстори в чорапно производство, основно/средно обр.

1 асансьорен техник, средно специално обр., правоспособност

1 помощник-готвач, без изисквания за обр.

1 сервитьор, средно обр., за с.Пиргово /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

2 пекари, средно обр.

1 готвач – столово хранене, средно професионално обр., опит

2 миячки в заведение, средно обр.

2 готвачи – дюнери, 1 готвач – пици, средно обр., опит

10 бармани сервитьори, средно обр.

1 барман, основно/средно обр.

5 готвачи, средно обр., опит

20 сервитьори, средно обр.

1 главен готвач в ресторант, средно специално обр., опит

1 сервитьор – на 4 часа, средно обр.

4 работници в кухня, основно/средно обр., опит

1 сладкар, средно обр.

1 пиколо, средно обр.

1 банков служител – обслужване на клиенти, средно/висше икономическо обр., компютърни умения, мин. 1 година опит

1 машинен инженер асистент конструктор, висше техническо обр., английски език, компютърни умения

1 инженер технолог, висше техническо обр., компютърни умения - SolidWorks и AutoCAD, владеенето на немски език и опитът са предимство

1 инженер контрольор по качеството, висше техническо обр., компютърни умения, владеенето на немски език и опитът са предимство

1 стругар, 1 зъбонарезчик, 1 борвергист, средно обр., 1 година опит

7 служители - запитвания за работа в Cаll Centre, висше/средно обр., много добър немски език, компютърни умения

1 CAD дизайнер, висше техническо обр., работа с CAD/CAM системи, опит

2 животновъди, без изискване за обр., за с.Щръклево

1 организатор – работа с клиенти, средно/висше техническо обр., компютърни умения

1 чистач на сгради, основно/средно обр.

2 общи работници – поддръжка на тревни площи на стадион, основно обр.

4 хигиенисти – професионално почистване, средно обр.

3 хигиенисти – търговски обект, средно обр., едното място е подходящо за мъж

7 склададжии, средно обр., умения за управление на мотокар

1 асистент на управител на фирма, висше техническо обр., английски език, компютърни умения

1 шофьор на товарен автомобил, кат.С, средно обр., 5 години стаж

2 мотокаристи, средно обр., правоспособност

5 шофьори на товарен автомобил – международни превози, кат.С+Е, психическа годност, средно обр.

1 експедитор, средно/висше обр., компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, шофьор кат.В

4 товарачи - пакетирани стоки, средно обр.

2 шофьори на автобус – международни превози, кат.Д, средно обр., 5 години стаж

2 автотенекеджии, 2 общи работници – автосервиз, средно обр., 1 година опит

6 шофьори, кат.С, Д, средно обр., правоспособност

3 носачи товарачи на стоки, средно обр.

1 автомонтьор, средно обр., кат.Д и Е

1 шофьор на тежкотоварен автомобил за сметосъбиране, средно обр., кат. С

1 шофьор монтьор, кат.С, основно/средно обр.

4 шофьори на товарен автомобил – над 12 тона, кат.С, средно обр.

2 хигиенисти – професионално почистване, без изискване за обр., подходящо за мъже

4 шофьори на тежкотоварен автомобил, средно обр., кат.С, опит

1 водач на мотокар, средно обр., правоспособност, опит

1 водач на фадрома, основно обр., правоспособност

6 водачи на мотокар, средно обр., правоспособност, опит

6 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно обр., 2 години опит

1 стругар шлосер, средно обр., опит

1 настройчик на машини в мебелно производство, средно обр., 1 година опит, компютърните умения са предимство

2 механици в селско стопанство, средно обр., опитът е предимство

2 дърводелци – работа с масив и ПДЧ, средно обр., опит

1 портиер, огняр на газ, основно обр., правоспособност

2 индустриални инженери, висше техническо обр., английски/немски език

2 инженери по качеството, висше техническо обр., английски/немски език

1 строителен техник, средно/висше обр.

2 зидаро-мазачи, основно обр., опит

1 работник – строителство и ремонт на пжп състав, средно специално/висше обр., опит за електромонтьор

3 строителни работници – груб строеж, средно/основно обр., опит

4 строителни работници – мазилки и шпакловки, средно/основно обр., опит

2 арматуристи и 2 общи работници в строителството, основно обр., опит

2 електротехници в строителството, средно специално обр., опит

2 строителни работници, средно обр.

14 зареждачи на детайли в промишлено производство, основно/средно обр.

8 общи работници – външно ВиК, основно обр.

5 монтажници – челна пластмаса, строителство, средно обр., 5 години опит

10 машинни оператори - сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно обр.

1 производствен инженер, висше техническо обр., английски/немски език, компютърни умения, опит

3 складови работници, средно обр., правоспособност за електрокаристи

13 мехатроници, средно техническо обр., опит

1 специалист по човешки ресурси, висше обр., английски/немски език, компютърни умения, опитът е предимство

3 машинни оператори на преса – металообработване, средно/основно обр.

1 продавач на хомеопатични лекарства, средно обр., английски език, компютърни умения, 5 години опит

3 монтажници на вентилации, средно обр.

3 монтажници на метални конструкции, средно обр.

5 шмиргелисти, средно обр., 1 година опит

10 общи работници в леярен цех, средно обр.

5 оператори на металообработващи машини, средно обр., 1 година опит

2 техници – поддръжка на машини, средно/висше обр., производствен опит

2 машинни оператори – производство на изделия от бетон, средно обр.

1 монтажник на ПВЦ и алуминиева дограма, средно обр., шофьор кат.В

1 оператор – програмист, средно техническо обр., опитът е предимство

1 електротехник, средно специално обр., опит

1 механик на транспортни средства, средно/висше обр. - ДВГ, опит

1 складов работник – склад за бързооборотни стоки, средно обр., шофьор кат.В

1 технолог - производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо обр., опит

30 машинни оператори - производство на детайли за автомобилната промишленост, основно обр.

2 инженери роботика, висше обр., опит

2 инженери по поддръжка, висше техническо обр., опит

4 машинни оператори, 1 конструктор – в мебелно производство, средно обр., опит

2 фрезисти, средно техническо обр.

7 шлосери матричари, средно техническо обр., опит

2 шлосери заварчици, основно/средно обр., опит

1 шлосер бояджия, основно/средно обр.

2 заварчици, основно/средно обр.

1 стругар, средно техническо обр.

2 работници – ръчници – в обувно производство, без изискване за обр.

2 зареждачи в производство на чорапи, средно обр.

4 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.

3 моделиери конструктори на облекла, средно специално обр., стаж

1 организатор експедиция – товарна и спедиторска дейност, средно обр., компютърни умения

4 технолози – шевно производство, средно обр., може и без опит

6 контрольори по качеството – шевно производство, средно обр., стаж

4 складови работници – чорапно произдводство, средно обр., опитът е предимство, подходящо за мъже

23 кроячи, без изискване за обр.

2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр., правоспособност за обслужване на котел на газ

14 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство

21 гладачи – шевно производство, средно/основно обр., опит

2 кроячи на кожени изделия, средно обр.

4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр., за двете места се изисква шофьорска книжка кат.В

215 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За обучение по време на работа


1 помощник - готвач, основно/средно обр.

1 сервитьор, основно обр.

2 бармани, основно обр.

1 продавач консултант, основно/средно обр.

1 консултант по управление, висше обр., английски език


Други СРМ към деня


1 учител по история и цивилизация, висше образование /за гр.Две могили/

1 учител по руски език, висше образование /за гр.Две могили/

2 работник товаро – разтоварна дейност /за с.Масларево/

2 лаборанти, средно образование / за с.Масларево/

1 касиер, счетоводство - средно образование /за гр.Бяла/

2 детски учител, висше образование, предучилищна педагогика /за гр.Борово/

1 детски учител, висше образование, предучилищна педагогика /за с.Обретеник/

1 огняр - средно образование /за с.Г.Абланово”/

1 учител по трудово обучение и изобразително изкуство /за с.Ценово/

2 детски учител, предучилищна педагогика /за с.Ценово/

1 хигиенист - средно образование /за гр.Две могили/

1 възпитател - висше образование, НУП /за гр.Две могили/

1 учител по география и икономика- висше образование, спец.география /за гр.Две могили/

2 общи работници – шевно производство, основно обр. /за гр.Русе/

2 опаковачи – шевно производство, основно обр. /за гр.Русе/

10 гладачи, основно обр. /за гр.Русе/

10 кроячи, основно обр. /за гр.Русе/

2 техници за поддръжка на машини – шевно производство, средно обр. /за гр.Русе/

2 служители в склад за готова продукция – в шевно производство, средно обр. /за гр.Русе/

20 шивачи, основно обр. /за гр.Русе/

3 спомагателни работници шевни дейности, основно обр. /за гр.Русе/

2 електромонтьори – в шевно производство, средно обр. /за гр.Русе/

4 полеви анкетьори, висше/средно обр. – агрономство, селско стопанство/горско стопанство, шофьорска книжка кат.В, английски език, граждански договор /за Национална почвена служба/

2 бармани, средно обр. /за гр.Бяла/

3 касиери, средно обр. /за гр.Бяла/

1 главен специалист, средно обр. - строителен техник /за Община Бяла/

3 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма обявени свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.