ДЗЗД „Интис-Бул“ е класирана на първо място със 100 точки по обществената поръчка за доизграждане на подземния паркинг в Доходното здание. Това става ясно от протокола на комисията, която оцени и разгледа предложенията на двамата кандидати - ДЗЗД „Интис-Бул“ и ДЗЗД „Русчук 2015“. Вторият участник обаче е отстранен от процедурата, тъй като са установени несъответствия между офертата му и предварително обявените условия по поръчката.  
Победителят включва две фирми - русенската „Интис“ и софийската „Булстрой Груп“. Първата е с управител Светослав Йончев, а втората се управлява от Георги Евтимов. 
Прогнозната стойност на поръчката е 611 780 лева, а срокът за изпълнение е 3 месеца. 
Поръчката предвижда строително-монтажни дейности за довършване на обществения паркинг като първи етап от бъдещ търговско-административен комплекс, както и на връзката му със съседните блокове на Театралния комплекс и съседните улици. До момента са изпълнени в груб строеж до кота нула подземните нива на комплекса и двупосочната рампа към тях. Строежът е замразен, защитен и обезопасен.
Подземният паркинг ще осигури 58 паркоместа за автомобили и 8 места за велосипеди, разположени на две подземни нива.