С новината, че няма как телекомът, с който има сключен договор за телевизия, интернет и телефон да прехвърли предоставяните услуги на новия му адрес, бил изненадан клиент на „Близу медиа енд броудбенд“ ЕАД. Причината - на  адреса на новото му жилище липсвала техническа възможност за това. И тъй като не съобразил преместването си с доставчика, човекът бил сюрпризиран, че трябва безропотно да си плаща оставащите такси по сключения договор, въпреки че реално нямало да ги ползва. 
Историята е от лятото на 2013 година. Опареният клиент бързо съобразил ситуацията и се обърнал към Комисията за защита на потребителите. От там проверили как стоят нещата и няколко месеца по-късно телекомът се сдобил с акт за 4000 лева.
Глобата бе обжалвана пред всички възможни инстанции. Русенският районен съд сметна, че тя е наложена неправилно и отмени акта. Административните съдии обаче бяха на противоположно мнение. Те прецениха, че поведението на „Близу“ е нелоялно и че целта му е била да реализира доходи без да предостави насреща услуга. Затова сметнаха, че дружеството заслужава първоначално наложената санкция от 4000 лева и окончателно потвърдиха акта. Ироничното е, че сега ще трябва да го плати „Мтел“, който тези дни купи „Близу“.