Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Мобилтел“ ЕАД от 87 277 лв., които са 0.1% от нетните приходи от продажби на дружеството за 2016 г. Санкцията за компанията е в качеството й на правоприемник на „Близу медиа енд броудбенд“ ЕАД. През 2015 г. мобилният оператор придоби кабелния. 
Производството в комисията е образувано по повод влязло в сила съдебно решение на Върховния административен съд. С него се отменя решение на антимонополната комисия от 2014 г. и е върнато за преразглеждане. 
В резултат комисията прави подробен анализ на действията на „Близу“, свързани с предлагане в края на 2012 г. на пакетна услуга (телевизия и интернет) заедно с бонус пакет „HD супер спорт“. 
Както е установено в първоначалното и в настоящото производство пред комисията, услугата (пакет телевизия и интернет) се рекламира и предлага с бонус-пакет спортни програми „HD Super Sport“ (5 спортни и 2 други програми) с промоционални цени за срока на договора (12/18-месечен). 
Комисията установява, че по-малко от 6 месеца след предлагане на промоционалната услуга повечето спортни канали в бонус пакета „HD Супер Спорт“ са спрени, а потребителите не са информирани за това. Но в същото време през май 2013 г. „Близу“ започва да предлага нов пакет „HD селект“ със същите спортни програми, но срещу допълнително заплащане. 
По този начин клиентите на „Близу“, които са привлечени от предложението да ползват пакета „HD супер спорт“ безплатно, трябва да платят допълнително, за да продължат да гледат същите спортни канали в пакета „HD селект“. 
Комисията установява, че това противоречи на добросъвестната търговска практика и привличането на абонати по този начин уврежда интересите на конкурентите на „Близу“ и самите потребители.