Страните членки на ООН съгласуваха целите за устойчиво развитие до 2030 година. Документът от 29 страници, договорен снощи след близо две години преговори, да бъде утвърден на срещата на върха на ООН през септември.

Планирани са 17 цели за устойчиво развитие, които трябва да бъдат постигнати през идните 15 години.

Първата е "повсеместно изкореняване на бедността във всичките й прояви".

Усилията ще бъдат насочени също така към борба с глада, постигане на продоволствена сигурност и здравословен начин на живот, равенство между половете, достъп до надеждна и стабилна енергетика, както и устойчив икономически растеж, свързан със създаване на повече работни места.

За постигане на целите ще бъде необходимо да бъдат изпълнени 170 задачи в областта на социално-икономическото развитие, пише ТАСС.

Новият дневен ред е основан на успеха, постигнат от Целите на хилядолетието за развитие - тяхното изпълнение позволи над 700 млн. души да бъдат извадени от бедността. Осемте Цели на хилядолетието за развитие бяха приети през 2000 година и включваха задачи за борба с бедността, глада, болестите, половото неравенство и осигуряване на достъпа до вода и хигиена.

Част от дневния ред е споразумението за борба с климатичните промени, което се очаква да бъде прието в края на годината в Париж.

Постигането на целите ще струва между 3,3 трлн. долара и 4,5 трлн. долара годишно като държавни разходи, инвестиции и помощи, отбелязват анализатори, цитирани от Ройтерс. За сравнение федералният бюджет на САЩ за 2016 година е 3,8 трилиона долара.

Световните лидери ще се срещнат на 25-27 септември в Ню Йорк, за да одобрят официално новите цели за устойчиво развитие. Преди началото на срещата пред събралите се ще говори папа Франциск.