Два акта на стойност 14 300 лева са издадени на „Монтюпе“ от Регионалната инспекция по околната среда и водите след проверка по условията в комплексното разрешително и измервания на организираните източници на вредни емисии в завода в края на юни. 
Актовете са заради надвишаване на разрешените максимални дебити емисии на част от експлоатираните на площадката изпускащи устройства. Фирмата не е уведомила екоинспекцията за извършената промяна в аспирационната система и две от 14-те изпускащи устройства са превишавали заложените в разрешителното емисионни норми.
До края на август изтича срокът на дадените на компанията в средата на юли 25 предписания. Те са заради завишени стойности на метанови и неметанови въглеводороди в часовете между 20 и 6 часа, отклонения от нормите в атмосферата и условия за изпускане на вредни емисии във въздуха. 
Предписанията бяха връчени след петдневна проверка на РИОСВ, по време на която било засечено, че входовете, прозорците и клапи на тавана на производствените халета са били отворени. По този начин съвсем спокойно във въздуха се изпускали непречистени емисии. На места имало  монтирани локални аспирационни системи, но те не обхващали всички производствени участъци. 
Измерване на въздуха в района на „Монтюпе“ пък показало, че качеството на атмосферата край предприятието е извън норма. 
Това е поредната екосанкция за фирмата, която според мнозина има съществен дял за неприятните миризми, които периодично се усещат нощем в Русе. Все още няма решение по съдебния спор около жалузите, които бяха преценени като рискови от РИОСВ и затворени, за да не се нанасят екологични щети на Русе. Запечатването бе атакувано от юристите на „Монтюпе“ и след потвърждаването му от Русенския административен съд стигна до последната инстанция - Върховния административен съд.
След пломбирането на жалузите вместо тях заработиха 12 вентилатора, за чието монтиране не е нито искано, нито издавано разрешение и РИОСВ глоби „Монтюпе“ с 20 000 лева за своеволието. Актът също бе атакуван, но състав на Районния съд го потвърди и фирмата се въздържа от обжалване.