Значително влошаване на финансовите резултати през второто тримесечие отчита „Свинекомплекс Николово“, става ясно от междинния доклад на дружеството до фондовата борса. Общите приходи намаляват със 150 хил. лева спрямо същия период на миналата година, а счетоводната загуба се увеличава до 379 хил. лева.
Основна причина за по-лошите резултати е драстичният спад на изкупните цени. В периода януари-юни средната реализационна цена е 2.59 лв./кг живо тегло, която е с 24 на сто по-ниска от миналогодишната. Угоените прасета се продават по 2.15 лв./кг, а подрастващите - по 3.00 лв.кг. Средната продажна цена, сравнена със средната за същия отчетен период на 2014 г., отчита намаление от 0.82 лв./кг. 
През първите 6 месеца на 2015 г. реализирането на живи животни е нарастнало със 95 тона в сравнение със същия период на 2014 г. През този период за изхранването на наличното поголовие са изразходвани 3039 тона комбинирани фуражни смески на стойност 1653 млн.лв.
Високата цена на фуража и ниската продажна цена води до поддържане на постоянна задлъжнялост към доставчика на фураж и невъзможност на дружеството да извършва своите разплащания със собствени средства, се казва в доклада. 
През миналата година два цеха на „Свинекомплекс Николово“ - за месодобив и месопреработка, бяха напълно унищожени от пожар. За да се намали евентуалната загуба от бъдещи такива щети, дружеството вече е застраховало голяма част от имуществото.