Плащането в брой на дължимите данъци към Националната агенция по приходите намалява с всяка изминала година. Според проучване на Visa със 17% е паднал делът на хората, плащащи данъците си в клоновете на НАП за последните две години.
61% от българите биха платили данъците си с карта в Националната агенция по приходите или някой от нейните клонове в страната. Това е ръст от 20% спрямо данъчната кампания от миналата година, когато този процент достига точно 41% от населението, твърди проучването. 
За плащане посредством банкова карта са изявили желание 59% от анкетираните в столицата, или с 21% повече от миналата година. Процентът на желаещите да го направят по този начин в големите градове е 62%(23% повече от 2014 г).
Резултатите от проучването показват още, че само за три години (от 2013 г. насам) делът на хората, които плащат своите данъци и такси в брой, е намалял със 17%.
През 2015 г. делът на хората, които имат достатъчно средства, за да погасят задълженията си веднага, намалява с 10% спрямо миналата година и достига 29% от населението. Освен това има и увеличение в броя на хората, които теглят кредит, за да заплатят своите данъци и такси - тази година те са 11%, или с 5% повече спрямо предходната. Общо 42% от българите споделят, че им се налага да спестяват в продължение на дълъг период от време, за да си платят данъците. Тези, които намират данъците за достатъчно ниски и тяхното погасяване не представлява финансов проблем за тях, са едва 4%.