Завишени стойности на метанови и неметанови въглеводороди в часовете между 20 и 6 часа, отклонения от нормите в атмосферата и условия за изпускане на вредни емисии във въздуха. Това е показала петдневна контролна проверка на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в „Монтюпе“ ЕООД.           
Въз основа на засечените нарушения предприятието е получило 25 предписания, с които трябва да се съобрази до края на август. В противен случай го чакат актове.
Екоинспекторите засекли, че входовете, прозорците и клапи на тавана на производствените халета са били отворени. По този начин съвсем спокойно във въздуха се изпускали непречистени емисии. На места имало  монтирани локални аспирационни системи, но те не обхващали всички производствени участъци. 
Измерване на въздуха в района на „Монтюпе“ пък показало, че качеството на атмосферата край предприятието е извън норма. 
Проверката продължава. От екоинспекцията очакват документи и обосновка какво е довело до засечените нарушения.
Както „Утро“ многократно писа, соченото за основен виновник за неприятни миризми в града дружество неведнъж бе санкционирано. Все още тече съдебен спор около жалузите, които са разположени на 9 метра височина и наподобяват щори. Отворите бяха запечатани от екоинспекцията с цел да се предотврати настъпването на опасности и щети от замърсяването на въздуха. Причината - когато се отворят, миризмата от цеха излиза във въздуха и при вятър стига и до града. Запечатването бе оспорено пред съда, а русенските административни магистрати сметнаха мярката за съвсем правилна и полезна за обществото. Обжалването на решението обаче продължава пред Върховния административен съд, където делото ще се гледа в края на септември. 
В жалбата си пред върховните съдии френската компания пише, че по време на извънредна проверка от екоинспекцията е взета принудителната мярка за затваряне на жалузите. Според завода обаче няма измервания за вредни емисии във въздуха, а мярката е взета само въз основа на многобройни сигнали на русенци за неприятни органични миризми, без изобщо да има доказателства, че виновник за зловонията може да е някое друго предприятие. От „Монтюпе“ посочват, че резултатите от измерванията на изпусканите емисии показват, че заводът е отличник и никога не е надвишавал допустимите норми. Вентилационните отвори пък през повечето време на годината не изпускали въздух, напротив - през тях влизал въздух в халето.
Междувременно, след като жалузите бяха пломбирани принудително, се оказа, че на тяхно място са се появили 12 вентилатора. Монтирането им обаче било своеволно и затова РИОСВ глоби „Монтюпе“ с 20 000 лева. И този акт бе оспорен пред съда, но районните магистрати сметнаха, че поставянето на вентилаторите без разрешение може да доведе до неорганизирани емисии на вредни вещества във въздуха, които се отделят при производствения процес и потвърдиха паричната санкция. От дружеството не обжалваха на по-горна инстанция акта и той бе потвърден като законов.