Отличничката на випуск 2015 година на професионалната гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ Любослава Данева е приета с пълен бал 30 в Русенския университет. Вчера момичето, което доскоро беше ученичка от 12 Б клас в училището в Образцов чифлик, сподели радостта си, че вече е студентка, с преподавателите от гимназията. Любослава ще се запише в първи курс по предпочитаната от нея специалност - кинезитерапия, каза директорката на ПГСС Милена Досева. Тя и нейните колеги се гордеят с възпитаничката на гимназията, която завърши с пълно шест средното си образование. През май абитуриентката получи награда и от кмета на oбщина Русе за постигнати високи резултати в училищната дейност.