Търгът за един от апетитните общински имоти - бившия цветарския магазин на „Паркстрой“ на Американското пазарче, бе отложен заради неявяване на кандидати. Въпреки че трима участници бяха закупили тръжна документация и бяха внесли депозит, никой не се яви на насрочения за петък следобед търг. Затова се наложи комисията да насрочи нова дата - 14 юли. 
Магазинът е със застроена площ от 44 кв.м. Той е двуетажна сграда, в която има търговска зала, цветарник, преддверие и санитарен възел, а на втория етаж канцелария. Данъчната оценка на имота към 2 април е 25 860 лева.