„Булмаркет ДМ“ стартира проект за изграждането на три терминала за втечнен природен газ /LNG/, който ще даде на България алтернатива на руския газ. Стратегическият проект е подкрепен от Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. 

На 1 юли в офиса на юридическа компания „Делойт“, е подписан договор между „Булмаркет ДМ“ ООД, международната финансова корпорация IFC (част от групата на Световната банка) и Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на русенската компания с 20 млн. евро. Подписите си под  документа поставиха собственикът на „Булмаркет ДМ“ Станко Станков, Владимир Михайловски, представител на IFC и Даниел Берг от страна на ЕБВР.
Общата стойност на проекта е 32 млн. евро, като допълнително 5 млн. евро ще бъдат отпуснати след реализиране на първия етап. „Булмаркет ДМ“ има собствено финансово участие в размер на 7 млн. евро, уточни Станков. 
До реализирането на този проект се работи година и половина. През този период в „Булмаркет“ са извършени няколко одита, финансови, технически, социални и др., като трябва да се има предвид фактът, че вътрешните стандарти на финансиращите институции са много високи. Това е основание за гордост и доказателство за отличното състояние на компанията, заключи Станков.
България днес внася приблизително 90% на сто природен газ от един източник. Ето защо, отваряне на прозорец към това алтернативно гориво помага за диверсификация на доставките и подобряване на енергийната сигурност, заяви директорът на ЕБВР за България Даниел Берг. Проектът ще постави „Булмаркет ДМ“ в позицията на първия вносител и дистрибутор на втечнен природен газ в България.
Друга част от средствата ще бъдат насочени за разширяване на инфраструктурата на LPG бизнеса на компанията. Трети поток ще бъде насочен към рефинансиране на инвестиционен дълг към българска банка.
„Доволен съм от постигнатите параметри, като успяхме и да договорим кредитът да е със срок 7 години, като първите две са гратисен период“, каза управителят на „Булмаркет ДМ“. 
  Първият етап от проекта за LNG - изграждане на терминал в Русе, ще се реализира и с грант от Европейската комисия /50% от стойността му/ по програма LNG Masterplan Rhein-Main-Danube. Той включва закупуване на 18 контейнера и привличане на 30 клиента. До края на 2015 година терминалът трябва да бъде реализиран и да оперира с първите 5 клиента, а до средата на 2016 г. да достигне договорения им брой. Предвижданията са първоначално продажбите да бъдат около 3000 тона месечно.
За реализацията на проекта ще бъдат усвоени 2,5 млн. долара. Тези средства ще се използват за разширение на частта по европроект, по който са предвидени 1,25 млн. евро. Подкрепата е от Изпълнителна агенция на Европейската комисия за иновации и Networks (INEA), които чрез своята програма LNG Masterplan се стреми да развие терминали за втечнен природен газ по поречието на река Дунав.
Терминалът в Русе ще бъде с вместимост от 1000 куб. метра и ще бъде обвързан с всички видове транспорт. При успешна реализация ще продължи финансирането на останалите два етапа - изграждане на терминали в София и в Пловдив, закупуване на допълнително оборудване на клиенти и за транспорт.
По отношение на пропан-бутана /LPG/ - ще бъде разширен терминалът край гара Бяла и ще се закупи терминал в Пловдив, за който вече е подписан обвързващ договор.
„Булмаркет“ се очертава като един основен комплексен доставчик на пазара на различни типове газ - CNG /метан/, LNG и LPG.  
Газът в момента е най-евтиният енергоносител на пазара у нас и тенденцията е това да се запази. Компанията ще го доставя към клиентите, като ще подхожда индивидуално, за да бъде изпълняван най-удачният вариант за всеки от тях. Към момента фирмата се явява и един от основните доставчици на горива за т.нар. off-grid клиенти или клиенти, несвързани към газопроводната или газопреносна мрежа. Тази дейност „Булмаркет“ изпълнява повече от 10 години и има стабилен пазарен дял. 
 Фактът, че има засилен интерес от страна на редица фирми, с които са подписани и предварителни договори, е красноречив показател за очакваната рентабилност на предстоящата инвестиция. Задължително трябва да се отбележат и предимствата, които има ползването на LNG. Продуктът е с висока чистота и калоричност с над 15% на сто от този, който се пренася по газопровод или е сгъстен. Поради спецификата на различните агрегатни състояния транспортирането на компресиран газ чрез специализиран камион може да бъде максимум 4 тона, докато в течно състояние - 20 тона. Това автоматично поевтинява логистиката. 
И не на последно място - този проект е алтернатива на руския газ. Може да се купува от различни места и да бъде транспортиран по различен начин. Това осигурява една гъвкавост по отношение на диверсификацията и сигурността на енергийният пазар, обясниха от „Булмаркет ДМ“.