Производители на череши от региона на Кюстендил излизат на протест срещу прекупвачите и ниската изкупна цена, предава кореспондентът на БГНЕС.

До момента в Кюстендилско са обрани не повече от 20% от черешите, останалите са още по-дърветата, тонове са по гаражи и мазета, алармират собственици на черешови масиви.

По последни данни от края на месец юни, изкупната цена на черешите е паднала на 60 стотинки за килограм. За сравнение, късната череша през 2014 г. в началото на кампанията се изкупуваше на цена 90 стотинки за килограм.

Собствениците на масиви смятат, че кризата е заради руското ембарго. Производителите са се обърнали към кметството, което е искало компенсация - около 250 евро за тон череши.

По данни на производителите, в страната има общо три заводи за череши, от които само два работят. Продукцията, която се изкупува, се изкупува на много ниска цена, със спечеленото, земеделците дори не покриват разходите за бегачи.

В началото на седмица около 150 земеделски производители и собственици на черешови масиви се събраха в центъра на кюстендилското село Таваличево, за да изразят недоволството си от ниските изкупни цени и спирането на изкупуването на плодовете. Сега, нов предстои нов протест.

Според анализ, разпространен от Фондация "ИнтелиАгро" преди седмица, развитието в производството и растящото платежоспособно търсене от развиващите се пазари води до увеличаване на производството на череши в света до 3,1 млн. тона през 2015 г. – с 35% повече от рекордната 2013 г.

Турция е безспорния глобален лидер в производството на череши и третия най-голям износител след САЩ и Чили. На Балканите този бизнес остава популярен и е силно застъпен още в Гърция, Румъния, България и Сърбия, а Албания го развива с бързи темпове.

Черешопроизводството е един от най-атрактивните овощарски сектори в България. Делът на реколтираните площи с череши достига 24% от всички овошки през 2014 г. спрямо 17,7% през 2007 г. По обем на производството се нарежда на второ място след ябълките.

България има своето място сред водещите производители на череши в света, но трябва да преодолее редица предизвикателства. Сортовата и възрастова структура на насажденията, използваните технологии и недостатъчните грижи на много от малките стопани предопределят основната част от продукцията да отива за преработка. Масовата череша, която се бере в България, не може да намери реализация на пазара за прясна консумация.

Популярният с черешите си Кюстендилски край от години е в упадък със силно раздробена собственост на градините (среден размер от 8 дка), стари насаждения и сортове. Най-големият производствен район в страната е Югоизточния. Все по-голям интерес към създаването на нови насаждения се забелязва и в Северна България.

България е част от общия европейски пазар – най-големият консуматор на пресни череши и един от най-платежоспособните в света. Месните производители имат възможност да се възползват от нови, но вече изпитани и доказани сортове, подложки, технологии за засаждане, формировки, средства за растителна защита.

За успешната реализация на продукция за прясна консумация на премийни пазари инвестициите в сертифициране на качеството, охлаждане, калибриране, опаковка и маркетинг ще бъдат абсолютно необходими.

За по-малките производители (под 50 дка) сдружаването единствено гарантира възможност за инвестиции в повишаване добавената стойност на продукцията.

Ролята на държавата в подкрепа на сектора следва да бъде насочена основно към преодоляване на външните за него предизвикателства – по-лекия и евтин достъп до земя, вода, енергия, както и опазване на собствеността на производителите.

Най-големият проблем, който се очертава в бъдеще, е липсата както на специализирана, така и на обща работна ръка, който ще се изостря тепърва.

На 27 юни, министърът на земеделието и храните Десислава Танева, която присъства на Празника на черешата в Кюстендил, заяви, че производителите на череши, съгласно предварителните данни, ще получат значително по-висока подкрепа, като индикативната ставка към момента е над 1660 лева на хектар. Тогава тя съобщи, че по приключилата кампания за директни плащания са кандидатствали над 115 000 земеделски производители, от които 4 260 са кандидатствали за подкрепа на плодове. Декларирани са над 23 000 хектара череши.

По Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. в област Кюстендил има сключени 184 договора по три от мерките, по които можеха да кандидатстват производители на череши на общата стойност близо 5 млн. лв. Срокът на Програмата няма да бъде удължен, затова всички производители до 15 септември да приключат проектите си.