Акционерите на „Свинекомплекс Николово“ не приеха предложението на Съвета за директорите за промени в състава на управителния орган. СД предлагаше от тричленния състав да бъде освободена Румянка Михайлова, като на нейно място влезе Димитър Михайлов. Акционерите обаче гласуваха единодушно против и решиха в борда да влезе Десислава Милева. 
Решението бе взето с гласовете на двама от основните акционери, регистрирани в София - „Пимаро България“ АД и „Хайбрид“ ЕООД, притежаващи общо 2 282 961 акции или 65.227% от капитала. Третият голям акционер - регистрираната в Люксембург „Вестпарк Файненшъл груп“ С.А., нямаше свой представител на събранието.
Десислава Милева бе избрана и за председател на Одитния комитет. Захаринка Габровска бе определена за дипломиран експерт счетоводител, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
Акционерите дадоха 5-годишен мандат на новия Съвет на директорите. Вземайки предвид извършеното увеличение на капитала на дружеството, те решиха да не разпределят реализираната за 2014 г. печалба от 118 088 лева, като задължителните 10% се отчислят за законов резерв, а разликата се отнесе в неразпределена печалба от минали години.
 За миналата 2014 г. приходите на свинекомплекса бележат ръст до 9 млн. лева през 2014 г., като спадът от продажба на животни се компенсира с излишък от увеличените продажби на фураж и материали, наеми на сгради и земя, приходи от застрахователни обезщетения и др.