И тримата кандидати за заемане на председателския пост на Русенския районен съд са допуснати до участие в конкурса, става ясно от сайта на Висшия съдебен съвет /ВСС/. Така за одобрението на ВСС ще се борят Пламен Ченджиев, Велизар Бойчев и Елена Балджиева.
Професионализмът и на тримата районни съдии е определен с най-високата оценка „много добра“, а изпълнението на работата им - като „изключително“. В атестацията си Ченджиев е оценен с 97 точки, Бойчев - с 96, а Балджиева - с 89 точки.
Районният съд бе управляван в продължение на 10 години от Венцислав Василев, чийто втори и последен мандат изтича през този месец.
Единственият кандидат да оглави Районната прокуратура в Бяла и настоящ ръководител на звеното Трифон Владов също е допуснат.