Дъщерните фирми формират една трета от приходите от собствена дейност на групата и над половината печалба на „Параходство БРП“ през първото тримесечие на тази година, става ясно от предварителния консолидиран отчет на дружеството, представен на фондовата борса. Общите продажби на групата възлизат на 6,2 млн. лева, от които 4,1 млн. лева са на самото параходство и то с включените в тази сума свързани сделки. 
Дъщерните дружества имат все по-голяма тежест при формиране на печалбата на БРП. За първото тримесечие групата реализира положителен финансов резултат от 1,26 млн. лева. Сумата е по-малка от тази в неконсолидирания отчет, където БРП отчете 1,33 млн. лева печалба. Тя обаче беше резултат най-вече от изплатените от дъщерните фирми дивиденти за миналата година в размер на 738 хил. лв. Без тях финансовият резултат на параходството би се смалил над два пъти. Ако се извадят и 461 хил. лева финансови приходи от промените във валутни курсове /резултат от поевтинелия през първото тримесечие щатски долар/, печалбата на компанията-майка би била твърде скромна.
„Параходство БРП“ притежава по 100% от „Интерлихтер Словакия“ и „Блу Сий Хорайзън“ /Република Сейшел/ и „Порт Инвест“, което преди време получи концесия за пристанището в Лом. Компанията е собственик на 94,25% от акциите в „Маяк-КМ“, 55% в „Порт Пристис“ и 41% във „Ви Ти Си“. БРП държи и 50% в съвместното с БМФ дружество „Варнафери“, извършващо фериботни превози до Русия, държи и дял в „Интерлихтер - Будапеща“. 
Общите инвестиции на параходството в дъщерни компании са около 2,4 млн. лева. И те явно се отплащат доста добре, дори ако се отчетат единствено получените дивиденти.