Нарушения в дейността на Министерството на здравеопазването откри Сметната палата по време на извършен одит за периода от 1 януари 2011 до 31 декември 2012 година. Липса на ред и критерии за избор на ликвидатори на дружества, за иницииране на конкурси за избор на управителни органи, за назначаване на контрольори, за изготвянето на тримесечни доклади за финансовото състояние и редица други пропуски са открили одиторите за периода на управление на министрите д-р Стефан Константинов и Десислава Атанасова.
„Чудя се как е възможно докладът да се използва за политическа респресия. В него няма нищо, свързано със съставени актове и наложени глоби. Завършва единствено с три препоръки и нито една санкция“, коментира за „Утро“ бившият здравен министър Десислава Атанасова. Тя изрази своята изненада от факта, че в доклада се включват решения, които са вземани преди 10 години. „Особено ме изненада една от констатациите - че не са изхарчени едни пари. Не е ли по-добре да стоят неизхарчени, отколкото да се изхарчат неправомерно“, коментира още Атанасова.