Цветомир Анастасов е изпълнителен директор на “Приста Ойл Холдинг” ЕАД и пряко ръководи направленията доставка на суровини, производство, маркетинг и продажби. Завършил е ВТУ “Ангел Кънчев”. В “Приста ойл” постъпва през 1997  като началник на отдел “Пласмент”, по-късно става търговски директор.
Семеен е, има 3 деца - Павел, Йоана и Тони. Не спира да бъде подвластен на музиката, която очевидно го зарежда и в бизнес ангажиментите.

- Г-н Анастасов, какви са основните посоки за „Приста ойл холдинг” през 2015 година?
- Стратегически сме се насочили към Източна Европа, Африка, Централна Азия и Близкия изток. Западна Европа не ни е приоритет в момента, тъй като чисто логистично е трудно да бъдем конкурентни на местните производители, а и пазарът там до голяма степен е свързан с договорни отношения за първо вграждане и за следпродажбено обслужване, сключени между големите маслени компании с производителите на автомобили.  
В Централна Европа създадохме клъстър, в който влизат Чехия, Унгария и Словакия. В тези държави дистрибутираме както продуктите “Havoline”, “Ursa” и Texacoо, така и нашата собствена марка “Prista”. Срещаме известни трудности, но се движим стриктно по нашия бизнес план за развитие в този регион и очакваме в рамките до 3 години да продаваме около 5000 тона годишно.
Говорейки за останалата част на Европа, продаваме също в Италия и Малта. Традиционно продължава развитието на бизнеса в Гърция, но вече с променена и значително по-ефективна стратегия.
- Какво означава това към днешна дата?
- Спрямо днешните продажби означава те да се увеличат няколко пъти.
- И докато сме още на тема Европа, придобиването на “Шеврон Чехия” и “Шеврон Румъния” през 2013 г. вече дава ли очакваните резултати? 
- Можем да кажем, че инвестицията в “Шеврон Румъния” е едно добро капиталовложение, докато за “Шеврон Чехия” още в самото начало нямахме нереално големи очаквания. Всъщност “Шеврон Чехия” беше част от сделката за “Шеврон Румъния”. За да не бъда неправилно разбран, държа да поясня: заложеният бизнес план за продажби на “Шеврон Чехия” се изпълни както за миналата 2014 година, така за първото тримесечие на тази година. Това говори за един доста добър мениджмънт и визия за развитието на нашите марки.
Продажбите в Румъния може да бъдат определени като изключително успешни. За миналата година вече сме достигнали 10 процентен дял от пазара в северната ни съседка, който е съпоставим с тези в България.
 Въпреки изключително трудните условия за бизнес в Украйна, Приста ойл развива успешно дистрибуторската си мрежа чрез 5 големи и 11 средни търговски фирми, като вече са покрили почти цялата страна.
 Това се дължи до голяма степен и на факта, че брандът “Prista” е познат и добре приет като качествена марка, произвеждана в европейска държава. 
- Нека отправим един поглед и към северните европейски държави, където “Приста ойл” вече продава корабни масла.
- Компанията ни получи права от “Gulf Oil Marine” за продажба на корабни масла в прибалтийските държави - Финландия, Литва, Латвия и Естония. На тези пазари освен корабни масла с марката “GulfSea” предлагаме и масла с бранда “Prista”. Имаме складове в Литва, Латвия, Естония и Финландия. Само за няколко месеца от започване на дейността на тези пазари разходите вече се покриват от приходите от продажби, като през настоящата година обемите ще нараснат до 1000 тона корабни масла в този регион.
- А как се развиват пазарите на африканските държави?
- Пазарите в Африка са доста интересни и поради факта, че това са едни развиващи се пазари. Определени големи маслени компании имат силно влияние в някои от държавите, но като цяло тези пазари са една “неразорана целина”, т.к. все още няма трайно изградени взаимоотношения между производителите на смазочни продукти и местния бизнес. Факт e, че продаваме в държави като Алжир, Мароко, Либия, Екваториална Гвинея, Кения. В много напреднала фаза са преговорите с партньорите ни в Нигерия , Ангола,  Гана, Етиопия. Очакваме резултати от голям търг в Либия. Също така, в момента върви преквалификация за нови големи търгове в Алжир, където сме досега традиционен доставчик. Имаме планове да строим заводи в Алжир и в Ангола. 
Всичко това ни дава самочувствие и  сигурност, че можем да стъпим изключително сериозно на този континент.
- Какво дава основания за този оптимизъм? 
- Нашите продукти са с европейски произход, което се приема в Африка като гарантирано качество. Освен това България се ползва с много добро име в държавите от този континент от годините, когато наши специалисти работиха там.
Постоянното високо качество на нашата продукция, модерният технологичен център, непрекъснатият контакт с нашите клиенти по отношение на всякакви технически въпроси са в основата на доверието им към нас и дългосрочните ни партньорства.
- Използвате позабравения добър имидж на България на пазари, където страната ни присъстваше както с работна ръка, така и с продукти.
- Така е, а и не на последно място е подходът ни към тези пазари, който е по-различен от този на повечето други компании. Ние не просто предлагаме един качествен продукт на конкурентна цена, ние предлагаме по-мащабна услуга. В нея влизат по-гъвкави продажби и доставки, tailor-made решения, техническа поддръжка. Говорим за пазари, където липсват достатъчно добре подготвени собствени квалифицирани кадри. Наши инженери на място дават цялостни решения по процесите на смазване в различните области на индустрията. 
- Кои са по-големите завоевания на “Приста ойл” на африканския пазар през 2014 година?
- Компанията стъпи за първи път през миналата година в Кения, Мароко и Еваториална Гвинея. 
- Да се прехвърлим на друг голям континент - Азия. Кои са предизвикателствата там?
- Бизнесът в Азия е свързан с нашия джойнт венчър в Узбекистан, който работи изключително успешно в рамките на последните няколко години. Компанията там е и най-успешна инвестиция на Групата извън България и благополучно преодолява трудностите на пазарите в този регион. 
Същевременно възможностите за развитие на азиатските пазари имат голям потенциал. През миналата година стартирахме много успешен дистрибуторски договор с най-големия вносител и търговец на леки и товарни автомобили в Грузия. В момента се работи по много сериозен проект в Казахстан, който вероятно още през 2016 година ще се превърне в една изключително успешна задгранична операция.
През 2014 година стартирахме доставки за държави от Близкия изток като Катар и Ирак. В Ирак подписахме договор за дистрибуция с една от най-мощните им компании, вносител на автомобили. През 2015 година очакваме удвояване, дори утрояване на бизнеса ни в Ливан, сред въведена промяна на търговската ни структура.
- Как стоят нещата на българския пазар - доскоро хегемонията на маслата “Приста”, заедно с дистрибутираните от компанията други марки, със сигурност представляваше значителен обем от общите продажби в страната. Какво е положението сега, на излизане от кризата?
- Икономическата криза се отрази негативно върху целия български бизнес. В следствие на това, конкурентните компании на този сравнително малък пазар предприеха една по-агресивна политика за налагане и присъствие. Измеренията на кризата се проявиха и в свиване на обемите и изпадане в несъстоятелност на много компании. Но като че ли като най-сериозен проблем на редица фирми се очерта заплащането на закупените смазочни продукти. Има ситуации, при които “Приста ойл” предпочита да се откаже от клиент, който не е в състояние да плаща в разумни срокове. Предпочитаме да не сключваме рискови сделки, при които плащането се проточва съмнително дълго. 
От друга страна икономическата криза катализира експанзията ни на външните пазари. Българският пазар е изключително важен за нас и ние ще продължим да бъдем най-добрият партньор за настоящите и бъдещите ни клиенти, но не е достатъчен. Хоризонтът ни се простира много по-далеч. 
- Преодоляването на кризата за “Приста ойл” означава ли ръст на продажбите на българския пазар?  
- Компанията бележи постоянен ръст през последните 3 години. Добрите резултати са факт благодарение на целенасочена методична работа за възстановяване и развитие на дистрибуторската мрежа и директните клиенти. Стремим се да бъдем изключително точни по отношение на нашите договорни задължения, включващи срокове на доставка, качество на изпълнение и следпродажбено обслужване. Най-показателна за нас е удовлетвореността на нашите клиенти. 
Същевременно реагираме адекватно и на пазарните промени. Определянето на конкурентни цени е изключително важно както за компанията, така и за търговците и дистрибуторите, с които сътрудничим, за да могат и те да реализират продажби и печалба. „Приста“ гледа на тях като на свои партньори и затова непрекъснато се стреми да създава възможно най-добри условия за успешен съвместен бизнес.
- Къде „Приста ойл” е по-силна - на пазара на автомобилните масла или на индустриалните продукти?
- Като цяло, във вече повече от 20-годишната си история, продажбите на “Приста ойл” винаги са се движили сравнително равномерно и балансирано и в двете посоки. Компанията ни предлага един достъпен бранд, представляващ висококачествени продукти с много официални одобрения от различни производители на различни типове  двигатели, а също така предлага оптимална конкурентна цена. Тя в никакъв случай не е най-ниската, тъй като не използваме евтини и некачествени суровини. Продаваме на цени, съобразени с възможностите и спецификата на съответния пазар.
- Вярно ли е, че „Приста ойл” е намалила гамата произвеждани продукти през последните години, броят на които беше достигнал почти 200?
- В период на криза е нормално да се прави много внимателен анализ на продуктовата листа, на продажбите, какво носи всеки един продукт. Нормално е в такава ситуация онези продукти, които не са особено рентабилни, да отпаднат от производството, макар и временно.
Необходимо е тук да кажем няколко думи  за дистрибуторите, които успяха да донесат на “Приста ойл” за сравнително кратко време бърз успех и в продажбите, и в разпознаваемостта на марката.
- Актуална ли е тази оценка към днешна дата?
- Факт е, че „Приста ойл” разполага с най-стабилната дистрибуторска мрежа. Тя е национален прецедент не само при продажбите на смазочни масла. 
Търговската ни мрежа е уникална, защото фирмите, които започнаха да работят с компанията ни, се развиваха паралелно с нас. Дистрибуторите ни имат до голяма степен обща история, защото през годините заедно вървяха в една посока. Тяхната лоялност и коректност, тяхното отношение към регионалните пазари и особено към техните клиенти ги превръща в основен фактор в областта на смазването и ги прави  предпочитан партньор. Когато работим успешно заедно, винаги имаме добри резултати. 
Стремим се да бъдем гъвкави по отношение на срокове на доставка, опаковка, тип продукт - често предлагаме производство на конкретен продукт за конкретен клиент с конкретни качества.
- Да обобщим в края на този разговор - колко станаха държавите, в които “Приста ойл холдинг” дистрибутира продуктите “Prista”, “Ursa”, “Havolione”, “Texaco”, “GulfSea”, “Egron”?
- Вече са 42, но задължително искам да отбележим екзотичните дестинации като Тайван и Нова Зеландия. Те ни дават самочувствието и силата, че можем да излезем извън обсега на стратегическите си бъдещи партньори в Централна Азия, Африка, Близкия изток и Източна Европа  и да продаваме дори на силно конкурентни пазари като китайски, индийски и др. На изброените пазари се предлагат основно продукти с марката “Prista”. Продаваме основно моторни масла - синтетика и полусинтетика; индустриални масла - продукти за минната индустрия, енергетика, машиностроене, химически комбинати и др.; корабни масла; литиеви, калциеви и други греси; специални течности, вкл. антифризи longlife.