Да бъде извършена пълна екопроверка на фирмите на територията на КТМ, разпореди областният управител Стефко Бурджиев след работна среща с представители на отговорните институции. Повод за това станаха сигнали на жители на Мартен за замърсявания в района и намеренията на „Полисан“ да разшири дейността си. 
Междуведомствена комисия с представители на регионални и териториални звена ще провери канализационната мрежа, влиянието на производствената дейност върху здравето на хората в района и най-близко отстоящите жилищни зони, както и възможния риск за населението при възникване на авария на територията на КТМ. За всеки от проверените обекти ще бъде изготвен протокол с констатации, изводи и предложения за мерки за отстраняване на проблемите, където такива бъдат констатирани.
Междувременно стана ясно, че „Атака“ също застава зад исканията на жителите на Мартен да не се разширява дейността на „Полисан“. Депутатът Любомир Владимиров е внесъл две питания до министрите на околната среда и на здравеопазването относно замърсителите, които се генерират от производството на „Полисан“ и екологичния риск за жителите на Мартен и Русе. Депутатът настоява да бъде разследвано поведението на длъжностните лица за издадени разрешителни, като още в понеделник ще внесе сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров.