Пъстра рисунка, дълга около 20 метра, сътвориха вчера деца от третите класове в СОУ за европейски езици „Св.Константин-Кирил Философ“. С това мащабно произведение, в което всеки нарисува по нещичко, те приключиха работата си по програмата „История на изкуството в училище“ на софийската фондация „Изиарт“. Заключителният урок се проведе в двора на Европейското училище, като дългата картина бе окачена на оградата. Да поздрави децата пристигна зам.-кметът Страхил Карапчански, който дори се изкуши да хване четката и да стане съавтор на малките таланти.