Три деца вече се радват на семейна грижа, след като бяха настанени в приемни семейства в община Бяла през изминалата седмица. Това се случи по проект „И аз имам семейство“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Едно от децата е двумесечно бебе, което беше спешно настанено в семейството на Иванка Николаева от село Копривец. Братче и сестриче на 3 и 6-годишна възраст бяха изведени от дома за деца, лишени от родителски грижи, „Надежда“ в Русе и вече за тях се грижи приемната майка Марияна Колева от Бяла. 
Първото настанено дете в България по проект „И аз имам семейство“ също беше в Бяла. В края на октомври 2012 година бебе на няколко дена бе спешно настанено в семейството на Стефка Йорданова и Стефан Стефанов, след като биологичната му майка отказа да се грижи за него.