Числата от 7-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 11, 16, 22, 26, 41, 46.

II теглене: 1, 5, 6, 28, 29, 43.

---------------------

6 от 42

I теглене: 22, 25, 26, 39, 41, 42.

---------------------

5 от 35

I теглене: 6, 16, 24, 27, 31.

II теглене: 8, 9, 10, 29, 32.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 6, 7, 9.

Печеливши числа: 9, 2, 0.