Британският експерт по превенция на алкохолните и наркотични зависимости Стивън Хансъм, който е избрал Батишница за свой нов дом, изнесе актрактивно занятие пред учениците от 10 и 11 клас на СОУ „Възраждане“. Срещата бе по покана на учителката Таня Борисова и в час по английски език тийнейджърите научиха повече за различните наркотични вещества и пораженията, които нанасят те върху хората.
Мистър Хансъм е специалист именно по информация и превенция на алкохолни и наркотични вещества и е водил обучение на ученици в началните и средни училища в Англия и Шотландия, както и на възрастни.