На тържествена церемония във вторник в ритуалната аула на Менделовия университет в Бърно, Чехия, ректорът на Русенския университет проф.Христо Белоев е удостоен с почетната академична титла „Доктор хонорис кауза“. Гости на събитието са били професори и преподаватели от висши училища в Чехия, Словакия и Полша. 
Проф. Белоев получава това признание за приноса си в развитието на контактите между двата университета, между отделни факултети, катедри и студентските организации. По негова инициатива през последните години се разшириха съвместните научни изследвания и работата по научни и образователни проекти. В мотивите за присъждане на почетната докторска титла се посочват още активната международна дейност на проф.Белоев, както и работата му на ръководни позиции в Конференцията на дунавските ректори и Вишеградската асоциация на университетите, публикуваните над 250 научни труда и многото национални и международни отличия.