Рязък ръст на износа през март спрямо същия месец на миналата година, отчете НСИ. Експортът се увеличава с 22,6% до 3,917 млрд. лв. главно благодарение на увеличението с 46,8% на износа за трети страни. Основен принос за което има поскъпването на щатския долар, който е доминантна валута в търговията с държави извън Европейския съюз. Поевтиняването на лева спрямо американската валута достигна пика си точно през март, когато курсът долар/лев достигна 1,86. Износът за ЕС се покачва далеч по-скромно - с 11,2% годишно до 2,416 млрд. лв. 
През март 2015 г. общият внос се увеличава с 11,7% спрямо същия месец на предходната година до 4,399 млрд. лeвa. 
Въпреки значителното подобрение, общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) продължава да е отрицателно и е на стойност 482 млн. лева, спрямо минус 743 преди година. За първото тримесечие общото външнотърговско салдо също е на минус с 1,581 млрд. лв., при минус 2,178 млрд. лв. преди година.