Русе да стане част от Европейската мрежа от здрави градове, предложи шефът на общинската дирекция „Здравеопазване“ в Букурещ д-р Таня Радулеску на среща с областния управител Стефко Бурджиев вчера. Мрежата е инициатива на Световната здравна организация, която обединява населени места от целия свят, приели за своя мисия здравните грижи и устойчивото развитие. Д-р Радулеску се ангажира да предостави пълна информация за устава и статута на организацията, условията за кандидатстване и членския внос.
Бурджиев и неговата гостенка обсъдиха възможностите за оказване на спешна медицинска помощ при природни бедствия, аварии и катастрофи в трансграничния регион Русе-Гюргево-Букурещ.