Българска фондова борса и Централният депозитар организират за първи път в страната инициатива в полза на индивидуалните инвеститори - „Ден за акции“. Той ще се проведе на 10 юни, когато всички индивидуални инвеститори ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ без такси и комисиони към Борсата, депозитара и участващ в инициативата инвестиционен посредник.
Специалната възможност ще важи при 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2000 лв. на единична изпълнена поръчка. Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и Централния депозитар в „Деня за акции“, няма да таксуват своите клиенти - физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия. Имената на партньорите ще бъдат обявени на 29 април.
Целта на инициативата е да се подобри инвестиционната култура и да се увеличи знанието за капиталовите инструменти като форма на инвестиция в България. Въпреки че спестяванията на населението нарастват в последните години, като вече надхвърлят 40 млрд. лева, едва около 1 млрд. от тях са инвестирани на фондовата борса въпреки възможностите за получаване на значително по-висока доходност в сравнение с банковия депозит. През 2014 г. индексът на сините ни чипове SOFIX отбеляза ръст с 6,2%, двойно повече от лихвите по депозит и то въпреки кризите около фалита на КТБ и промените в закона за пенсионните фондове.